szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

2. A szavak helyesírása


2.1 A magánhangzók időtartamának jelölése


1. Ha lecsukod a szemed, hallhatod a patak csobogását, a madarak énekét, az eső kopogását.

a) Milyen hangok jutnak eszedbe a képekről?

 

 

 


b) Keresd a hangok forrását! Csukd be a szemed, és figyeld tanítód hangadásait!

Mi adta a csilingelő hangot? _____________________________________________

Minek a suhogását hallottad? ____________________________________________

Milyen hangszer szólalt meg?____________________________________________


2. Korongrakó

a) Tegyél annyi piros korongot magad elé, ahány magánhangzó van a szóban!

hal     hajó     siklik     hullámzik     kirándulók

b) Fordítsd kékre a korongot ott, ahol a hosszú magánhangzót hallod!


3. Alkoss szavakat az alábbi magánhangzókkal!

a) Írj a füzetedbe minél több szót a gyűjtésedből!

e,  e,  ő heverő, legelő, ________________________________________________

e,  é kevés, _______________________________________________________

i,  e vizes, _______________________________________________________

b) Melyik gyümölcsre gondoltam?

sz ___ l ___

Mi a mókus kedvenc csemegéje?

m ___ gy ___ r ___

c) Írj te is hasonló találós kérdést!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


4. Felváltva dobjatok a betűs dobókockával, ötször!

a) Írjatok a betűk felhasználásával szavakat! Kinek sikerült a legtöbb szót alkotnia?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Válasszatok ki két szót, és alkossatok velük mondatot!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


5. Ékezetek nélkül

a) Pótold a szavakban a hiányzó ékezeteket!

allatok     mezo     virag     eso     nyar     fu

b) A szavakat írd le helyesen a füzetedbe!

6. Betűkártyák

a) Készíts betűkártyákat! Helyezd őket egymás mellé úgy, hogy szavakat alkossanak! Igyekezz minél több szót találni!

 

S

i

e

z

c

l

ő

é

f

k

c

á

ö

n

a

t

l

 

b) Írd le csoportosítva az általad alkotott szavakat!

Például:

két betűből áll:

három betűből áll: fán

négy betűből áll: siet

öt betűből áll: előle

7. Felváltva dobjatok a dobókockával! Ahány pötty van a kocka felső lapján, annyi betűből álló szót írjatok!
8. Csoportosítsd a szavakat a magánhangzók időtartama szerint!

egy     fűzfa     mező     őz     bokrok     fák     virágok

a) Írd a táblázat megfelelő helyére a szavakat!

 

rövid magánhangzót tartalmaz

hosszú magánhangzót tartalmaz

rövid és hosszú magánhangzót tartalmaz

 

 

 

 

b) Keresd meg a szavak párját! Ejtsd ki tisztán, pontosan a szópárokat!

hat              kar              vet              ver              mer             lep

 

vér              lép              kár              mér             hát              vét

c) Alkoss mondatokat két szópárral!


9. Pótold a szavakban a hiányzó magánhangzókat! Mielőtt beírod a hiányzó betűt, figyeld meg a hangok (betűk) hosszúságát!

f___lh___          g___ly___          t___l___p___ n          r___k___

Írd le helyesen a szavakat!

________________________________________________________________________


10. Rövid – hosszú

a) Keresd meg és írd le a szövegből az i és í betűt tartalmazó szavakat!

Ahol illatos virágok nyílnak, ott megjelennek a szorgalmas méhek is. A szorgos kis állatok a kinyílt virág kelyhében forgolódnak. A kaptárban sejtekből lépet építenek kicsinyeiknek.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) A szövegben kiemelt szavakat helyettesítsd más szóval úgy, hogy a mondat értelme ne változzon!


11. Szókereső

a) Keress az olvasókönyvedben öt olyan szót, amelyekben rövid i betű van! Másold le őket a füzetedbe!

b) Versenyezzetek, hogy ki talál több olyan szót, amelyikben hosszú í betű szerepel! (Például: vív, hív)

c) Gyűjts olyan állatneveket, amelyekben i vagy í betű van! Betűrendben írd le a szavakat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


12. Ékezettel változtasd meg a következő szavak jelentését!

akar     alom     verem     eleget     dalia     halas     szeles     bor

Írd le az új szavakat a füzetedbe!
13. Találós kérdés

Mondjátok felváltva egymásnak a megfejtéssel kitalált szavakat! Mondd el, mire ügyelsz ezeknek a szavaknak a leírásakor!

Mi az? Bár sohasem húzott inget,

minden évben levet egyet.

Mi az? Van egy szép fehér ingem,

az ég varrta nékem.

Ha melegen süt a nap,

az én ingem elolvad.

Mi az? Se ecsetje, se festéke,

arany színt ken a levélre.

14. Soroljátok egymásnak helyes kiejtéssel a következő szavakat!

eső     felhő     futó     kér     megy     esernyő     csat     nyele

Amikor te vagy a hallgató, tapsolj, ha hosszú magánhangzót hallasz!


15. Írd ki a helyesírási szótárból a víz szó toldalékos alakjait!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

a) Mondd ki a következő szavakat! Figyelj a magánhangzók hosszúságára!

víz     vízi     vízből     vizes     vizet     vizű

b) Felváltva diktáljátok le egymásnak a társaddal az a) feladat szavait!

c) Hasonlítsátok össze a megfigyelt kéz szó helyesírásával az előbb leírt szavakat! Mit vettetek észre?

kéz     kézi     kézből     kezes     kezet     kezű


16. Olvasd össze a betűket a nyilak irányában!

h →                                             szől →

j →                                              erd →

l →                  ó fed →                  ő

s →                                              tet →

sz →                                            ken →

t →                                              hever →

Mit tapasztaltál?

a) Foglalj három szót mondatba!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Írd le betűrendben az egyik szóoszlop szavait! Figyelj a magánhangzók hosszúságára!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

17. Betűkiegészítő

a) Egészítsd ki és másold le helyesen a szavakat! Leírás előtt mondd ki magadban a szót!

patk___      ás ___      fog___      rádi___      kancs___      szánk___      herny___

b) Számozással állítsd betűrendbe a szavakat!


18. Ha jól egészíted ki a következő mondatot, egy közmondás lesz belőle. Melyik az?

Addig jár a _______________ a kútra, míg el nem törik.

a) Írd le a közmondást a füzetedbe!

b) Alkoss egy rövid történetet, amelynek ez a közmondás lehet a csattanója!

c) Olvastál-e olyan mesét, amelyikre illik ez a közmondás?

19. Versenyezzetek!

a) Ki tud több olyan keresztnevet írni, amelyiknek a végén vagy betű van? (Például: Jenő, Gergő)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Gyűjtsetek olyan állatneveket, amelyekben van ó vagy ő magánhangzó! (Például: gólya, rigó)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


20. Ejtsd ki a szavakat! Mi a hiba?

elsetal     oriasi     zugnak     nevetes     kiabalas     vidamsag     kuncogastol

a) Pótold az ékezeteket!

b) Írd le a szavakat helyesen!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Számozással állítsd betűrendbe őket!

d) Írj egy mondatot az aláhúzott szóval!

________________________________________________________________________

21. Felváltva diktáljátok le egymásnak a következő szavakat!

kő     mogyoró     korsó     köröm     főz     ősz     dobogó     tó     sorompó     por     öt

Közösen javítsátok a munkátokat!


22. Helytelenből helyes

a) Válogasd ki a helytelenül írt szavakat! Írd le őket helyesen a füzetedbe!

ólba     tólod     lehetöség     egyelöre     toban

orakor     szól     tomból     háztol     nevelö     jővök

b) Olvasd fel a társadnak hangosan a megoldásokat!

c) Takard le a füzetedben a leírt szavakat! Írd le emlékezetből is őket!

d) Válogass úgy az a) feladat szavai közül, hogy három összefüggő mondatot tudj alkotni velük!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________23. Keresd meg a szövegben az u, ú, ü, ű betűt tartalmazó szavakat!

a) Húzd alá őket!

Télen rövidülnek a nappalok.

A hőmérséklet fagypont alá süllyed.

Zúzmarások a fák.

Sokszor borús, ködös az idő.

Gyakran hull a hó.

Csípős szél fúj.

Melegebb ruhát veszünk fel.

b) Csoportosítva írd le a szavakat!

ú–ű betű van a szóban: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

u–ü betű van a szóban: _______________________________________________________

__________________________________________________________________________


24. Kivételek

a) Csoportosítva írd le a szavakat!

keserű,  batyu,  sűrű,  búcsú,  áru,  hegedű,

kapu,  Pityu,  csengettyű,  gyalu,  hamu,

szivattyú,  fésű,  ül,  falu,  borjú,  eskü,  menü,

jókedvű,  tűz,  búsul

u: _________________________________________________________________________

ú: _________________________________________________________________________

ü: _________________________________________________________________________

ű: _________________________________________________________________________

b) Pirossal jelöld a kivételeket!


25. Magánhangzóvarázs

a) Ejtsd ki helyesen a következő szópárokat! Társad közben figyeljen, majd cseréljetek!

szurok – szúrok                  zug – zúg

kor – kór                            irt – írt

huzat – húzat                     tör – tőr

b) Mondatba foglalással magyarázzátok meg a szavak jelentését!

 

 

c) Készíts rajzot a szavak jelentéséhez!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerek                                       kerék                                              kérek

d) Pótold a magánhangzókat a szavakban a képek segítségével!

 

 

 

 

 

 

t___r___k                      t___r___k                     h___r___k                         h___r___k

e) Keress te is olyan szópárokat, amelyekben a magánhangzók időtartama szerint változik a szó jelentése!

_________________________________________________________________________


26. Döntsd el, hogy melyik szót írtuk le helyesen!

a) Húzd át a hibásat!

egy – eggy

utána – utánna

lessz – lesz

együtt – eggyüt

órakor – órakkor

b) Írd le a füzetedbe a helyes szóalakot! Jegyezd meg a helyesírását!


27. Válaszd ki, melyik szó illik a mondatba! Írd le a teljes mondatot a füzetedbe!

__________________ várom az autóbusznál.

öt – őt

__________________ szál virágot vásároltam.

 

Ajándékot adni ________________

öröm – őröm

A játékban Peti lesz az _________________


28. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Délutánra húsz fiút várunk játszani.

Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen játékot hoznak.

Szívesen töltöm az időmet a társaimmal.

Közösen javítsátok a leírtakat!


29. Szóalkotó

a) A következő betűsorokból alkossatok szavakat! Írjátok le őket!

derő     kákiskró     lyémén     dávanaksz

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) A leírt szavakkal alkossatok mondatot! Írjátok le a mondatot a füzetbe!


30. Olvasd el az alábbi szavakat! Figyelj a szóvégi -u, -ú, -ü, -ű hangok helyes ejtésére!

gyűrű, kapu, ágyú, varjú, tű, áru, eskü, fű, jármű, hegedű, fésű, batyu

a) Keress a szavak csoportosításához szempontot!

b) Diktáld le a szavakat a társadnak! Azután cseréljetek szerepet!

c) Közösen ellenőrizzétek a munkátokat! Melyik helyesírási szabály jut eszetekbe a leírt szavakról?

d) Húzd alá a füzetedben a kivételeket!

e) Folytasd a kivételek gyűjtését írásban!

Így: anyu, ___________________________________________________________

____________________________________________________________________


31. Versenyezzetek! Ki tud két perc alatt több olyan szót gyűjteni, amelyiknek a végén vagy magánhangzó van? Csoportosítva írjátok le a gyűjtött szavakat!

 

olló

szőlő

 

 


32. Melyik évszakot juttatják eszedbe a képek?


a) Írj a képekről 2-2 mondatot!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Húzd alá a saját szövegedben azokat a szavakat, amelyekben hosszú a magánhangzó!33. Hosszú mássalhangzó

a) Olvasd el az alábbi szavakat! Figyelj a hangok időtartamának helyes kiejtésére!

dobbal     kézzel     bajjal     üggyel     síppal     lábbal

b) Miben hasonlítanak egymáshoz a felsorolt szavak?

_______________________________________________________________________

c) Keresd meg az összeillő párokat! Írd le őket a füzetedbe!

Így: síppal – dobbal

d) Jelöld színessel a hosszú mássalhangzókat a leírt szavakban!

e) Karikázd be a hosszú, kétjegyű mássalhangzót!

f) Állítsd betűrendbe a szavakat, és úgy írd le őket ismét!

g) Javíts, ha hibáztál!

h) Alkoss mondatot az egyik szópárral!

34. Egy betű a különbség

a) Keress olyan szópárokat, amelyek között a különbség csupán egyetlen betű!

pont                                   vonal

toboz                                  géz

fonal                                  papa

baba                                   bont

néz                                     méz

kéz                                     doboz

b) Írd le a megtalált szópárokat!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) Ha tudod, folytasd a szósort!

baba, papa, dada, _________________________________________________________

d) Egészítsd ki a szavakat!

 

 

 

 

 

 

gomb                                         ___omb                                       ___omb

e) Rajzold le a három szó jelentését!

35. Totó

a) Töltsd ki a totószelvényt! A szavakat a tanítód mondja, te csak a számokat írd be a szelvénybe!

 

Szabály:

 • csak rövid magánhangzó található a szóban:               1
 • csak hosszú magánhangzó található a szóban:             2
 • ha rövid és hosszú magánhangzó is van a szóban:       x

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

  

b) Párosával ellenőrizzétek a helyes kitöltést!

c) Ha hibáztál, írd le helyesen a szót! Foglald is mondatba!


Megoldás:

 

1.

fésű

2

2.

kapu

1

3.

hamu

1

4.

nélkül

x

5.

ára

x

6.

lassú

x

7.

tanul

1

8.

járkáló

2

9.

gyönyörű

x

10.

szédítő

2

11.

kicsit

1

12.

bekerít

x

13.

készít

2

+1

építők

2

 

1.

rádió

x

2.

domború

x

3.

hűsít

2

4.

díszít

2

5.

tüzes

1

6.

vizes

1

7.

írtam

x

8.

író

2

9.

irat (fn.)

1

10.

ásó

2

11.

tűnődő

2

12.

eltör

1

13.

türelem

2

+1

tyúkok

x

 

2.2 A mássalhangzók időtartamának jelölése

1. Gyűjts mássalhangzókat!

 

Egyjegyű rövid mássalhangzó

 

Egyjegyű hosszú

 

Kétjegyű rövid

 

Kétjegyű hosszú

 

 

a) Írd be a táblázatba a szövegben szereplő mássalhangzókat!

Ősz elején még melegen sütött a nap.

Később már gyakran esett az eső.

Most már hűvös szél kergeti a színes leveleket.

Hosszabbak az esték.

b) Folytasd a gyűjtést! A magyar ábécé valamennyi mássalhangzója szerepeljen a táblázatodban!


2. Cseréljétek a mássalhangzókat úgy, hogy mindig egy újabb szót alkossatok! Mindig csak egy betű változzon! Aki nem tudja folytatni, zálogot ad.

fék, kék, __________________________________________________________________

szél, szék, _________________________________________________________________

A zálog kiváltása: a játékban szereplő valamelyik szóval mondatot kell alkotni.


3. Pótold a szavakban a hiányzó mássalhangzókat!

a) Másold le a kiegészített szavakat a füzetedbe!

_____ óka      _____ áva      _____ edve      _____ utya      ____ adár

b) Válassz ki kettőt az állatnevek közül, és alkoss velük mondatot!

 

c) Rajzold le a kedvenc állatodat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Rejtvény

a) Írd le, hogy mire gondoltam!

 • Az első betűje az é után következik az ábécében.
 • A második betűje az ábécé 37. betűje.
 • A harmadik betűje a v után következik az ábécében.
 • A negyedik betűje a g előtt áll.
 • Az utolsó betűje az ábécé első betűje.

b) Írj egy mondatot a rejtvény megfejtésével!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Készíts te is hasonló rejtvényt a társaidnak!


5. Állati szólások

a) Másold le írott betűkkel a következő szóláshasonlatokat!

Fürge, mint a gyík. ___________________________________________________________

Ravasz, mint a róka. _________________________________________________________

Szelíd, mint az őz. __________________________________________________________

Bátor, mint az oroszlán. ______________________________________________________

b) Húzd alá a mondatokban a kétjegyű mássalhangzókat!

c) Gyűjts olyan állatneveket, amelyekben a mássalhangzót kétjegyű betű jelöli! Írj le négyet!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6. Hasonlóság

a) Olvasd el a következő szavakat! Miben hasonlítanak?

áll, erre, papírra, előtt, izgatottan, hozza, állomás, érkezett, kellene, jönnek, kiszáll

b) Diktálj le öt szót a társadnak a szavak közül! Azután cseréljetek szerepet!

c) Közösen javítsátok a munkátokat!

d) Számozással állítsd betűrendbe az a) feladat szavait!

e) Válogass a szavak közül úgy, hogy összefüggő mondatot tudj írni belőlük!


7. Vedd elő a korongjaidat! Tegyél annyi piros korongot magad elé, ahány hangból (betűből) áll a hallott szó! Fordítsd kékre a korongokat ott, ahol a szóban a hosszú mássalhangzót hallod!

a) Dolgozzatok párban! Először egyikőtök mondja a szavakat, a társa pedig fordítsa meg a korongot a hosszú mássalhangzónál! Azután cseréljetek!

puffan        jobban        kiáltott        roppan

éjjel             fillér           reggel         éppen

b) A szavak segítségével ellenőrizzétek a korongok számát és színét!


8. Mondd ki magadban a szavakat! Keresd a szabályt, és írd le a szavak párját!

locsog                  loccsan

lötyög                  löttyen

kopog                  _________

sziszeg                 _________

totyog                  _________

csoszog                _________

Két szópárral alkoss mondatot!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


9. Olvasd el a következő szöveget némán! Figyeld meg benne a hosszú hangok jelölését!

Ősszel gyakran támad fel az erős szél.

Ilyenkor az erdő félelmetessé válik.

A fák sokasága megzizzen, felzúdul.

Esőt is gyakran hoz a szél.

Megkavarja a fákon a lengedező leveleket,

majd potyogni kezdenek a kövér cseppek.

a) Rajzolj egy képet arról, amit olvastál!

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Másold le azokat a szavakat, amelyekben van hosszú mássalhangzó!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) Mi történik még ősszel a természetben? Hogyan változik a hőmérséklet? Mondj erről kérdő mondatokat! A társad válaszoljon egy-egy mondattal!

d) Gyűjts hasonló jelentésű szavakat a következőkhöz!

zizzen, _____________________________________________________________________

potyog, ____________________________________________________________________


10. Félreértés támadhat, ha írásban nem jelöljük, hogy hosszú a mássalhangzó. Megváltozhat ugyanis a szó jelentése.

a) Keresd meg a hibát a mondatokban!

Meghalok én még suttogó beszédet is – mondta nagyapa.

A kirándulásról most meséltem épen.

b) Írd le helyesen a mondatokat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Alkoss olyan mondatot is, amelyben az épen és a meghalok szó a helyes!


11. Helyezd el a hiányos mondatokban a megfelelő szavakat! Figyelj a mássalhangzók hosszúságára!

szál                  száll                 halom              hallom

Két madár ____________ az ágra.

A pók vékony _________at húzott a levelek közé.

_______________ a levelek zizegését.

Nagy ___________ száraz levél van a fák alatt.


12. Mesélj társadnak Az iskolaudvaron című színes képről!

a) Használd mondataidban a következő szavakat:

mellett   fölött     mögött        előtt       között      alatt

b) Másold le a fenti szavakat a füzetedbe!

c) Húzd alá színessel a hosszú mássalhangzót jelölő betűket!

d) Írj két mondatot az a) feladatban szereplő szavak használatával!


13. Tollbamondás után írj!

A szarvasok, őzek a hó felett keresik a nekik való eledelt.

Minden erdőben vannak fából ácsolt, fedett vadetetők.

Nagy havazások idején szénát, száraz lombot, káposztát hordanak ki oda szánnal a vadászok.


14. Hogy hallod? Hogy írod?

Ha a füledre hallgatsz, általában helyesen jelölöd az időtartamot a szavakban. Előfordulhat azonban, hogy becsap a füled.

a) Azért, hogy ez ne történjen meg veled, keresd a következő szavakban a szótőt! Ezután írd le kiegészítve a szavakat!

ki____ebb                erő____ebb                   figyelme____en

e____üttes                aranyo____an               kénye____en

b) Szóban alkoss mondatokat a kiegészített szavakkal!


15. Készíts szóláncot! Mindig csak az első betűt változtasd!

menni, kenni, ________________________________________________________________

tettem, _____________________________________________________________________

koppan, ___________________________________________________________________


16. A következő szópárokból húzd alá azokat a szavakat, amelyeket helyesen írtunk!

esső                                    eső

lesz                                     lessz

bakkancs                            bakancs

köppeny                             köpeny

szalag                                 szallag

A leírt szavak közül kettővel alkoss mondatot!


17. Töltsd ki a 13 + 1 találatos totószelvényt! A szavakból az s, ss vagy ssz hiányzik.

Így jelöld tippjeidet: s = 1, ss = 2, ssz = X

a) Mielőtt tippelnél, mondd ki magadban a szavakat!

 

1.

me ___ e

 

2.

na ___ ol

 

3.

fe ___ ték

 

4.

tava ___ al

 

5.

ha ___ at

 

6.

la ___ ít

 

7.

ko ___ ár

 

8.

ve ___ ő

 

9.

i ___ kola

 

10.

ho ___ ú

 

11.

la ___ ú

 

12.

fri ___

 

13.

va ___ at

 

+1

má ___ ik

 

 

b) A társaddal közösen ellenőrizzétek a kitöltött szelvényeket!

c) Akinek a legtöbb találatot sikerült elérnie, készíthet egy másik totót. Például így: z = 1, zz = 2, zs = X


18. Szópárok

a) Mi a véleményetek az alábbi szópárokról? Beszéljétek meg!

ál                     áll

elemel             elemmel

orom               orrom

b) Ejtsd helyesen a szavakban a mássalhangzókat!

c) Magyarázzátok meg egymásnak egy szópár jelentését! Először egyikőtök magyarázzon, azután cseréljetek!

d) Alkossatok mondatokat a szópárokkal állításotok bizonyítására!

e) Önálló munka: Fogalmazz egy történetet úgy, hogy legalább három szó szerepeljen benne a megfigyelt szavak közül!


19. l – ll

a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyeknek a rövid és a hosszú l-lel írott alakját is használjuk!

fel        lila       kel       bolt      tol        fül       hal

 

b) Írd le a szópárokat a füzetedbe!

c) Készíts rajzot a következő szavak jelentésével!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lila                                 Lilla                                 tol                                    toll

d) Alkoss mondatot az egyik szópárral!


20. Tollbamondás után írj!

fülel, füllel, vasal, vassal, fejjel, fejel, szemel, szemmel

 

a) Csoportosítsd a leírt szavakat! Segít a Mit csinál? és a Mivel? kérdés.

b) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!
21. Töltsd ki a totószelvényt!

A szavakat a tanítód mondja, te csak a számokat írd be a szelvénybe!

Szabály:

 • csak rövid mássalhangzó található a szóban: 1
 • csak hosszú mássalhangzó található a szóban: 2
 • a szóban rövid és hosszú mássalhangzó is található: X


 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

 

 

 

Közösen ellenőrizzétek a kitöltött szelvényeket!


Megoldás:

 

1.

aggaszt

x

2.

szalonna

x

3.

kép

1

4.

fény

1

5.

áll (i., fn.)

2

6.

héja

1

7.

kapott

x

8.

ott

2

9.

alatt

x

10.

ad

1

11.

cseppkő

x

12.

füzet

1

13.

itt

2

+1

tollal

x

 

1.

asztalt

1

2.

írt

1

3.

adta

1

4.

ütötték

x

5.

maradtak

1

6.

birkózott

x

7.

birkózót

1

8.

küldtétek

1

9.

lőtt

x

10.

szőlőt

1

11.

könyvét

1

12.

bogarászott

x

13.

bogarásztak

1

+1

leírták

1

 


 

 

2.3 A kiejtéstől eltérő hangkapcsolatok jelölése


1. Magyarázd a mondatok jelentését! Milyen mondatok ezek? Miről ismerted fel őket?

Ne állj itt úgy, mint egy Á betű!

Megmutatja, hol csinálta az ács az ajtót.

Adja ő még alább is!

Olyan fáradt, hogy az ágy sír utána.

a) Keresd a szólásokban, közmondásokban a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

b) Másold le a megtalált szavakat! Mi segít a helyes leírásban?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Jelöld a szavakban álló egyenes vonallal a szótőt!

d) Írd le ábécérendben a szavakat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


2. Mit jelent a következő mondat?

Későn ébredt föl.

a) Előfordult ez már valakivel az osztályodban? Mondj rá példát!

b) Emlékezetből írd le a mondatot!


3. Toldalékold a következő szavakat úgy, hogy a kiejtéstől eltérő helyesírásúak legyenek!

kert     bot     út     bán     ken     fogy

a) Írd le a toldalékos szavakat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Jelöld álló egyenes vonallal a szótőt a leírt szavakban!

c) Válassz ki két szót! Alkoss velük mondatot!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


4. Tollbamondás után írj!

Nagyapa kertjében tűz volt. Égett az avar.

A füstje magasra szállt. A lángok gyorsan terjedtek.

Rövid idő múlva sikerült eloltani.

a) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

b) Miért veszélyes tüzet rakni a kertben? Milyen óvintézkedéseket kell tenni ilyenkor? Beszéljétek meg, hogyan történik a tűzoltás?

c) Húzd alá a szövegben a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

d) Szóelemzéssel indokold állításodat!


5. Másold le a mondatokat!

Találj ki egy játékot! – mondta Kati.

Csináljunk bábokat! – kiáltja Zsófi.

Adjuk ajándékba az óvodásoknak!

a) Húzd alá azt a szót, amelyiknek a kiejtése eltér a helyesírástól! Válaszd el álló egyenes vonallal a szótőt és a toldalékot!

b) Írd át színessel a szótő utolsó és a toldalék első betűjét!

c) Gyűjtsetek a társaddal hasonló helyesírású szavakat! Írjátok le őket!


6. Figyeld meg a következő szavak leírt és kiejtett alakját!

partja          pottyan       rontja          bontja         pettyes

hattyú         barátja      löttyen kabátja

a) Írásmódjuk szerint csoportosítva másold le a szavakat!

 

-tj-

-tty-

 

 

 

b) Válassz mindkét csoportból egy-egy szót, és alkoss vele mondatot!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


7. Keresd meg a hibákat a szövegben!

Az erdei ösvényen gyakran láttyuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrájják körül egymást. Télire dijóból, makkból élelmet gyűjtenek.

a) Ha megtaláltad a hibát, ejtsd ki tisztán a szavakat!

b) Másold le a mondatokat helyesen!

c) Jelöld, ahol a helyesírás eltér a kiejtéstől!


8. Válasszatok mindketten tíz-tíz szót a felsoroltak közül!

tanulja, készüljön, árulja, folytatja, fonja, mutatja, küldjétek, maradjon, mondja, bátyja, engedje, kiáltja, válaszolja, rohanjunk

a) Diktáljátok le egymásnak a saját szavaitokat!

b) A leírt szavakban jelöljétek a szótőt és a toldalékot!

c) Írjatok a szavakkal három összefüggő mondatot!


9. Melyik szót írtuk helyesen? Válaszd ki és másold le a füzetedbe!

tuggya                 tudja

adja                      aggya

éljen                     éjjen

mongya                mondja

taníttya                tanítja

a) Jelöld a szavakban azt a részt, ahol a leírás eltér a kiejtéstől!

b) Indokold a megoldásodat!


10. Magyarázd meg, mit jelent a közmondás!

Nyáron gyűjts, hogy télen fűts!

a) Ismered-e azt a mesét, amelyikre illik ez a közmondás? Mondd el a társaidnak!

b) Másold le azokat a szavakat a mondatból, amelyeknek a helyesírása eltér a kiejtéstől!

c) Színessel írd át az eltérés helyét! Mi segít a helyesírásban?
11. Tollbamondás után írd le a szavakat!

építs     hagyja     vadja     barátjuk     csinálják     gyűjtsetek

a) Javítás után rendezd el a szavakat a táblázatba! Először mondd ki a szavakat, azután írj!

 

ts

 

lj

 

dj

 

nj

 

dt

 

gyj

 

tj

 

dj

 

 

b) Folytasd a szógyűjtést a táblázat kitöltéséhez!


12. Figyeljétek meg a következő szavak kiejtését és leírását! Keressetek hasonlóságot!

bánjuk     mutatja     mondja     ejtsük     műveltség     bontsuk     fáradságos     látjuk

a) Olvassátok fel a szavakat helyes kiejtéssel!

b) Betűrendben írd le a szavakat!

c) Álló egyenes vonallal jelöld a szótőt!

d) Színessel karikázd be azt a szórészt, ahol eltér a kiejtéstől a leírás!


13. Olvasd el a verset!

Bertolt Brecht: Sárkánydal (részlet)

Repülj, repülj, kicsi sárkány,

emelkedj föl a magasba,

a sok nagy ház kupoláján,

lendülj át, még magasabbra!

Ha jól tartjuk a zsineget,

fönn maradsz a kék egekben

kényszeríted a szeleket,

röpítsenek sebesebben.

a) Te röpítettél-e már sárkányt? Meséld el a társaidnak, hogyan történt!

 

 

b) Rajzolj egy színes sárkányt, amilyet szeretnél!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Keress a versben olyan szavakat, amelyeknek a kiejtése eltér a leírástól!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


14. Szótagolva másold le azokat a szavakat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől!

állja        figyelje       hordja         hozza          pettyes            gyűjtse

földje     csendje       kérdi           hosszú        csalogatják      fűzze


15. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Tavasszal felhangzik a madarak vidám kórusa. Teli torokból énekelnek, csalogatják a társaikat. Szorgalmasan hordják a fűszálakat, a gallyakat fészkük építéséhez.

a) Ellenőrizd, javítsd a munkádat!

b) Írd le a szöveg első mondatát szótagolva!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

2.4 A j–ly hangok jelölése

A j hangot a magyar nyelvben kétféle betű jelöli. Meg kell tanulni, hogy melyiket mikor használjuk.


1. Gyűjts olyan szavakat, amelyek a hely szóval kezdődnek!

helyez, helyzet, helyes, ______________________________________________________

_________________________________________________________________________


2. Nézd meg a képeket!

a) Nevezd meg őket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) A j hang kétféle jelölése szerint csoportosítsd írásban a szavakat!

 

j

ly

 

 

 

3. Betűpótló

a) Pótold a j hangot az alábbi szólásokban!

 

Szólások

Jelentések

Tud___a, hol szorít a cipő.

Rájött a dolog lényegére.

Fe___én talál___a a szöget.

Baja lesz abból, amit csinál.

Megüti a boká___át.

Tudja, hol a hiba.

 

b) Mit jelent egy-egy szólás? Keresd a jelentését, és kösd össze vele!

c) Mondj példát, hogy hol, mikor használjuk ezeket a szólásokat!


4. Gyűjts olyan madárneveket, amelyekben ly hang van!

a) Írd le őket! (Például: gólya, bagoly)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

b) Alkoss mondatot arról a madárról, amelyik a legjobban tetszik neked!

_________________________________________________________________________


5. Hasonlítsd össze a következő szavakat:

új                ujj

a) Melyiket tudod lerajzolni?

b) Helyezd mondatba a szópárt!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


6. Másold le a következő mondatokat! Figyelj a helyesírásra!

A termeszek olyan hatalmas várakat építenek, mint egy szénaboglya.

Titokban, rejtett folyosókon, főleg éjjel járják útjukat.

Éjszakai portyájuk során a fából készült tárgyakat teljesen elpusztítják.

a) Húzd alá kék színnel a hosszú magánhangzókat!

b) Írd át pirossal a j hangot jelölő betűket!7. Írj olyan keresztneveket, amelyekben j vagy ly van! Csoportosítva írd le a neveket!

(Használhatod a naptár névjegyzékét is!)

 

j

ly

Hajnalka

Gergely

 


8. Csoportosíts!

a) Keress szabályt a következő szavak csoportosításához! Adj címet is a csoportoknak!

ruhája       hely          Károly        Joli             folyó           golyó          sajt

persely     vaj            hajó            gally           papagáj       tojás

b) Válassz ki az a) feladatból tíz szót, és diktáld le a társadnak! Azután cseréljetek! Végül közösen javítsátok a munkátokat!


9. Szóképzés

a) Folytasd a sort a füzetedben!

zörög – zörej                                    oszt – osztály

dörög – dörej                                   tart –

röhög –                                             enged –

cseveg –                                           rejt –

robog –                                             szab –

b) Válassz két szópárt, és írj velük mondatokat!


10. Gyűjts olyan ételeket, amelyeket j-vel vagy ly-nal kell írni!

a) Írj le tíz szót a gyűjtésből a füzetedbe!

b) Állíts össze étlapot a gyűjtött ételekből! Az étlapot betűrendben készítsd el!

c) Csillaggal jelöld meg a kedvenc ételedet!11. Olvasd el a következő szavakat! Mi a közös bennük?

héja             bagoly        keselyű       seregély      varjú

papagáj       harkály       fürj             sólyom

a) Csoportosítva írd le a szavakat!

 

j

ly

 

 

 

b) Ha tudod, folytasd a gyűjtést mind a két oszlopban!

c) Diktálj a saját gyűjtésedből hármat-hármat a társadnak! Társad írja le azokat a füzetébe! Azután cseréljetek szerepet! Közösen javítsatok!


12. Rajzolj!

a) Rajzolj olyan tárgyakat a füzetedbe, amelyeknek a nevét ly-nal kell írni! (Például: korcsolya, bélyeg)

b) Mondd el magadban az év hónapjainak a nevét! Írd le azokat, amelyeket j betűvel írunk!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

c) Ellenőrizd a munkádat a naptár segítségével!

d) Egészítsd ki a szavakat egy-egy betűvel!

papa___áj,       s___lyom,       bago___,       h___rkály

Ha helyesen írtad a betűket, s azokat összeolvasod, egy madár nevét találod!

e) Találj ki te is hasonló feladványt a társaidnak!
13. Fejtsd meg a rejtvényt! A kétjegyű mássalhangzót egy négyzetbe írd!

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A baromfiudvar mérges, hangos lakója.

2. A hócsata kelléke.

3. A kora tavasz illatos virága.

4. Ebből lesz a kiscsibe.

5. Tejből készül.

Megfejtés:  ____________________________

Alkoss a megfejtéshez írt szóval mondatot!

________________________________________________________________________


14. Figyeld meg, hogyan lesz a vízbőljég!

víz → víg → vég → jég

a) Keress szabályt!

b) Próbálkozzatok közösen hasonló feladattal!

c) Hogyan válik a vérvízzé? Egyszerre mindig csak egy betűt változtassatok!

vér → vár → ______________________________________

d) Juss el a dombtól a hegyig, vastól a rézig!


15. Tollbamondás után írj!

Az emlős állatok különböző módon készülnek a télre.

A mókus táplálékot gyűjt.

Az őzek, szarvasok bundája megvastagszik.

Zsírréteg rakódik rájuk, ami télen melegíti őket.

A róka és a nyúl még a színét is megváltoztatja.

A sün összegömbölyödve téli álmot alszik.

Átolvasással javítsd a munkádat!


16. Mondatkiegészítés

a) Egészítsd ki az alábbi mondatokat! A kiegészítéshez válogass a felsorolt szavak közül:

tó, csermely, vízesés, folyam, folyó, tutaj, uszály, kenu, bárka, hajó

A Duna nem patak, hanem ____________________.

Sok _________________ közlekedik a vizén.

A __________________ áruszállításra is használják.

Régen _________________ is úszott rajta.

b) Másold le a füzetedbe a kiegészített mondatokat!

c) Az a) feladatban felsorolt szavakat csoportosítva írd le a rajzok alá!

 


___________________________________          _________________________________

___________________________________          _________________________________

___________________________________          _________________________________

___________________________________          _________________________________

 

d) Mely szavakat nem írtad le? Miért?

_________________________________________________________________________

e) Alkoss szóban a „kivételekkel” mondatot!

f) Gyűjts „utasokat” a vízi járművekre! Csak állatok utazhatnak rajtuk!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


17. Olvasd el többször némán a következő szavakat!

melyik             osztály                 olyan

tejszín             ibolya                   majom

gólya               játék                     gally

a) Takard le a szavakat! Emlékezetből írj le annyi szót, amennyit meg tudtál jegyezni!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Állítsd betűrendbe a leírt szavakat, és úgy is írd le őket!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


18. Tollbamondás után írj! Ellenőrizd átolvasással a munkádat!

A kamilla vagy orvosi székfű az ország minden táján megtalálható.

Virágját akkor gyűjtik, amikor a kamillamező már fehéret mutat.

Ha a virágok között járunk, cipőnk sárga poros lesz a virágportól.

A virág forrázással készült teája görcsoldó, fertőtlenítő, izzasztó hatású.


19. Versenyezzetek! Ki tud két perc alatt több j-s és ly-os szót írni?

 

j

ly

 

 

 


20. Olvasd el többször is a mondatokat!

A harkály lyukat váj a fatörzsbe.

A szürkebegy csésze alakú fészket készít gyökerekből és száraz gallyacskákból.

a) Takard le, és emlékezetből írd le a mondatokat a füzetedbe!

b) A szöveg segítségével ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!


21. Totó

Töltsd ki a totószelvényt a következő módon:

j = 1

ly = 2

j-t hallunk, de nem jelöljük = x

A szavakat a tanítód mondja, te csak a számokat írd le!

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

+1

 

 

 

Közösen ellenőrizzétek a leírt számokat!

 

Megoldás:

 

1.

papagáj

1

2.

zsivaj

1

3.

fiaim

x

4.

akadály

2

5.

talaj

1

6.

furulya

2

7.

dió

x

8.

súlyos

2

9.

sújtott

1

10.

mosolya

2

11.

dörej

1

12.

bolyong

2

13.

korcsolya

2

+1

tájkép

1

 

 

1.

gombolyag

2

2.

hömpölyög

2

3.

gömbölyű

2

4.

ceruzáim

x

5.

hópehely

2

6.

ruhája

1

7.

ruháink

x

8.

olajos

1

9.

tejes

1

10.

éjjel

1

11.

milyen

2

12.

majd

1

13.

uszály

2

+1

bagoly

2

 

2.5 A szavak elválasztása


1. Válasszatok ki egy népdalt! Énekeljétek el!

a) Tapsoljátok el a ritmusát!

b) Kiszámolóval válasszatok ki egy játékost!

Például ezzel:

Ma-da-rak vol-tunk,

föld-re száll-tunk,

bú-za-sze-met sze-de-get-tünk,

Há-nyat mon-dasz, te kis gye-rek, te meg te?

Ö-töt. Egy, ket-tő, há-rom, négy, öt!

c) Számoljátok meg, hány szótagból áll a leghosszabb sor a kiszámolóban! Írjátok le a füzetbe!

d) Akit kiolvastak, az mond egy újabb kiolvasót. Az előzőek szerint folytatódik a feladat.


2. Szótagszámoló

a) Tapsolj annyit, ahány magánhangzó van a következő szavakban!

bagoly       mókus       fák       csivitelnek

b) Mondj a társadnak szavakat! Húzzon annyi vízszintes vonalat, ahány szótagra bonthatók a hallott szavak! Azután cseréljetek szerepet!

3. Korongozó

a) Tegyél annyi piros korongot magad elé, ahány magánhangzó van a szavakban!

megnézte       figyelt       megoldotta       átadták

b) Tegyél a piros korongok alá annyi kéket, ahány szótagra bonthatók a szavak!


4. Keress a szótagoknak párt, úgy, hogy értelmes szó legyen belőlük!

sé –                                – dő

er –                                – var

vi –                                – tál

a –                                 – rág

da –                               – lol

a) Írd le a szótagokból összeállított szavakat!

_________________________________________________________________________

b) Mondj velük összefüggő mondatokat!


5. A szótagolást azért kell jól ismerned, hogy a szavakat helyesen tudd elválasztani.

a) Keresd meg és karikázd be azt a magánhangzót, amelyik önmagában is szótag!

Ó, milyen szép az erdő!

A fák színes ruhába öltöztek.

Hallgatjuk a madarak énekét, s gyönyörködünk a természet adta szépségekben!

b) A mondatokban olyan szó is van, amelyik csak egy szótagból áll. Írd le ezeket a szavakat!

c) Gyűjts te is egytagú szavakat az őszről!


6. Írd le úgy a következő mondatokat, hogy minden lehetséges helyen válaszd el a szavakat!

Először a mezőre érkezett meg az ősz.

Néptelen lett a rét. A szél kedvére tépte, cibálta a fák koronáját.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


7. A virág szirmaiban található szótagokból egy mondatot rakhatsz össze.

a) Ha sikerül, írd le a mondatot!

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

b) Miért költöznek ősszel melegebb vidékre a madarak? Mesélj róla a társadnak!


8. Gyűjts olyan egytagú szavakat, amelyekben a j hangot jelölő betű van! Írd le a szavakat a füzetedbe!

Számozással állítsd betűrendbe a szavakat!


9. Felváltva dobjatok a dobókockával! Keressetek olyan szót, amelyik annyi szótagból áll, ahányat dobtatok! Írjátok le a szót!10. Mondd ki többféleképpen a villamoson szót!

a) Először az első szótag határán állj meg: vil-lamoson

b) Azután a második szótagnál állj meg: villa-moson

c) Most a harmadik szótagnál tarts szünetet: villamo-son

d) Most minden szótagnál állj meg: vil-la-mo-son

e) Írd le ugyanígy a következő szavakat: kerékpárral, motorbicikli


11. Mondd ki, majd írd le a képeken látott tárgyak nevét!


a) Hány szótagra bonthatók?

b) Gyűjts te is olyan szavakat, amelyek ugyanennyi szótagból állnak! Rajzold le őket!


12. A képen látható dolgok nevét írd le szótagolva!


a) Keress hasonló szavakat!

b) Kettővel alkoss mondatot!


13. Válaszd el a szavakat!

a) Elválasztva írd le az alábbi szavakat a füzetedbe!

fütyül         labda          csobog        zizzen

pattan         játszik         ugrik

b) Írj összefüggő mondatokat a szavak felhasználásával!

 

14. Hogyan választod el a következő szavakat? Beszéljétek meg!

mártja         zöldség       András       kezdtem

Endre         barátság      egészség

a) Ejtsd ki szótagolva a szavakat!

b) Írd le elválasztva ezeket a szavakat!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


15. Készítsetek szóláncot! A szó utolsó szótagjával kezdődjék a következő szó!

táska → kavar → varró → róka → ___________ → ___________ → ___________ →

___________ → ___________ → ___________ → ___________ → ___________

Aki nem tudja folytatni, zálogot ad! A zálogot egy elválasztási szabály felidézésével lehet kiváltani.


16. Elválasztva írd le az alábbi szavakat!

maharadzsa       bandzsa        lándzsa       edző           bodza

a) Válassz ki két szót a felsoroltak közül, és írj velük egy-egy mondatot!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


17. Olvasd fel a társadnak az alábbi mondatokat!

Petinek fájt a foga.

Fel-alá sétált a kertben, és szomorúan panaszkodott Tamásnak, aki a lehullott leveleket gyűjtötte össze.

Ő azt tanácsolta a társának, hogy azonnal forduljon orvoshoz.

a) Gyűjtsd ki a szövegből a hosszú mássalhangzós szavakat, és másold le őket a füzetedbe.

b) Írd le ismét a megtalált szavakat minden lehetséges helyen elválasztva!

c) Mit tettél te, amikor neked fájt a fogad? Válaszodat írd le egy mondatban!

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


18. Másold le szótagolás nélkül a következő mondatokat! Gondolj az elválasztás szabályaira!

Ő-szi i-dő-jós-lá-sok

E-ső lesz, ha a fecs-ke a-la-cso-nyan száll.

Hosz-szú, ke-mény lesz a tél, ha a va-kon-dok ősz-szel i-gen ma-gas-ra túr.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ha hallottál már te is ilyen időjóslásokat, mondd el a társaidnak!


19. Nézd meg a képeket!


a) Egészítsd ki szóvá a szótagokat a képek segítségével!

haty ________                   poty ________                       süly_________

csob ________                  recs ________

b) Válaszd ki valamelyik képet! Alkoss róla néhány mondatos történetet!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


20. Olvasd össze a szavak első szótagját!

fehér           kemény      telefon        =     fekete

háló            titok           zsákban      =     __________________

kedves        véres           remény       =     __________________

a) Ezt az új szót írd le a füzetedbe!

b) Készíts te is hasonló rejtvényt!

c) Gyűjts olyan szavakat, amelyek ugyanazzal a szótaggal kezdődnek! Írd le őket!

maci, majom, _____________________________________________________________

vidám, virág, ______________________________________________________________

21. Másold le a következő szavakat!

sétáló          szél                  mező           margaréta

zivatar        felhősödés      avarban

a) Írd a szavak fölé, hogy hány szótagra bonthatók!

b) Melyik szóra gondoltam? Rakd össze a szótagokból! Írd le a szót!

le-      -nye-      -vél-      -get      -sző-

_________________________________

c) Elválasztva írd le a fenti szavak közül a háromtagúakat!


22. Csoportosítsd az elválasztás szabályai szerint a szavakat!

a) Írd le őket a táblázat megfelelő helyére.

edző           kő                 messze        kendő         dió

kér              egészség       fiú              figyel

pattan         zöldség         avar            poggyász

 

 

le-ány

 

sé-tál

 

ül-tet

 

zöld-ség

 

hul-lik

 

fröcs-csen

 

test-vér

 

ma-dzag

 

 

b) Írj te is mindegyik csoporthoz még két-két szót!


23. Két-két szó határán (vagy: találkozásánál) elbújt egy harmadik. Keresd meg és írd le a szót!

fecske – fenyő

birka – puska

béka – szamár

a) Versenyezzetek! Ki tud több ilyen szópárt írni öt perc alatt?

b) A társad fejtse meg az általad írt rejtvényt!


24. Pótold a hiányzó betűket!

Ma hossz___ levelet kaptam a barátom______

Szépen írta rá a c___met és a felad____.

a) Így másold le a szöveget!

b) Írd át színessel a lemásolt szövegben a hosszú magánhangzókat!

c) Keress a leírt szövegben különböző szótagszámú szavakat! Csoportosítva írd le őket!

egy szótagú szó: ______________________________________________________

két szótagú szó: _______________________________________________________

három szótagú szó: _____________________________________________________

d) Álló egyenes vonallal jelöld a szócsoportokban a szótaghatárokat!


25. Olvasd el a következő mondatot!

Egy reggel a bokrok alól kidugta a fejét a hóvirág.

a) Számold meg, hogy hány szótagból áll a mondat!

b) Tegyél annyi piros korongot magad elé, ahány magánhangzó van a kidugta szóban!

c) Tegyél annyi kék korongot a pirosak alá, ahány szótagra bontható a szó!

d) Mit tapasztaltál! Fogalmazd meg a szabályt!


26. Olvasd el a következő szavakat!

kirándulás       gyalogol       játszanak       gyűjtenek       uzsonnáznak

a) Írd le a füzetedbe minden lehetséges helyen elválasztva a fenti szavakat!

b) Mi jut eszedbe a leírt szavakról?

c) Írj összefüggő mondatokat a szavak felhasználásával!27. Olvasd fel hangosan szótagolva a következő mondatokat!

A nap már nem sütött olyan erősen.

Rövidültek a nappalok, hosszabbak lettek az éjszakák.

Sűrűbben öntözték esők a földet. Megérkezett az ősz.

a) Karikázd be a szövegben az egy szótagú szavakat!

b) Másold le szótagolva a három vagy több szótagú szavakat!


28. Szótagokra bontva írd le tollbamondás után a mondatokat!

A legtöbb gyümölcsünk ősszel érik.

Kora ősszel szedik a kék szilvát.

A diót hosszú rúddal leverik a fáról, és kosárba gyűjtik össze.

A szőlő szedését, a szüretet mulatsággal fejezik be.

a) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

b) Ha jártál már szüreten, mesélj róla a társaidnak!

c) Gyűjts több szótagú szavakat a szürettel kapcsolatban! (Például: puttonyok, kosarakba)

d) Rajzolj képet az élményeidről!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszd el a szavakat az összes lehetséges helyen!

(ellenőrzés/differenciálás)

1.

házig

 

51.

mennyi?

 

2.

Berettyó

 

52.

Bottyán

 

3.

lajstrom

 

53.

Dezső

 

4.

rendületlenül

 

54.

koordinál

 

5.

diadallal

 

55.

vákuum

 

6.

Miklósék

 

56.

Pest

 

7.

könyveitek

 

57.

fiók

 

8.

nyolc

 

58.

kosár

 

9.

tarisznya

 

59.

négyet

 

10.

rosszkor

 

60.

bizottság

 

11.

hallgat

 

61.

pénzért

 

12.

berreg

 

62.

Szabolcsé

 

13.

viasz

 

63.

Szabolccsal

 

14.

milliméter

 

64.

kulcscsomó

 

15.

strand

 

65.

bronzot

 

16.

magányos

 

66.

Kodállyal

 

17.

tekervényes

 

67.

adósságok

 

18.

Illyés

 

68.

madzag

 

19.

emberrel

 

69.

eddze!

 

20.

bodza

 

70.

lopóddzanak!

 

21.

gyűrűdzik

 

71.

játsszatok!

 

22.

menedzser

 

72.

briddzsel

 

23.

Richárd

 

73.

pedzi

 

24.

Alexandra

 

74.

peches

 

25.

kossuthi

 

75.

lándzsás

 

26.

centrum

 

76.

rendőr

 

27.

ostrom

 

77.

rendőri

 

28.

templom

 

78.

vasút

 

29.

lajstromoz

 

79.

vasutas

 

30.

Veszprém

 

80.

feladat

 

31.

kilenckor

 

81.

megél

 

32.

borssal

 

82.

kilogramm

 

33.

csoporttól

 

83.

Jugoszlávia

 

34.

metsszük!

 

84.

Antarktisz

 

35.

Kossuth

 

85.

centigramm

 

36.

Baloghék

 

86.

megállás

 

37.

Babitsé

 

87.

Zalaegerszeg

 

38.

Batthyány

 

88.

Nyíregyháza

 

39.

absztrakt

 

89.

tölgyerdő

 

40.

diszkrét

 

90.

kisasszony

 

41.

infláció

 

91.

csalétek

 

42.

katasztrófa

 

92.

karöltve

 

43.

konkrét

 

93.

délután

 

44.

program

 

94.

megint (újra)

 

45.

Belgrád

 

95.

megint (figyelmeztet)

 

46.

Csongrád

 

96.

Wargha

 

47.

Zágráb

 

97.

poggyász

 

48.

csakis

 

98.

kész

 

49.

ingujj

 

99.

mindegy

 

50.

egyenlőre (egyformára)

 

100.

egyelőre (most és még egy ideig)

 

 

2.6 A szó szerkezete


1. Olvasd el a mondatokat!

Az erdei fákon a légtornászok ügyességével ugrándozik a mókus. Bundája és nagy lompos farka általában vörös, de akad szürke színű is. Ágakból épít magának fészket. Ha egyik fáról a másikra ugrik, ejtőernyőként működik a farka, és fékezi az esést. Csak nappal jár táplálék után.

a) Figyeld meg a toldalékos szavakat! Húzd alá őket!

b) Az aláhúzott szavak közül ötöt másolj le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Jelöld álló egyenes vonallal a szótőt!


2. Tegyél toldalékot a szavakhoz, hogy értelmes legyen a mondat!

A tó________ mentem.

A nádas________ álltam.

Egy hang________ hallottam.

Vadkacsa repül________ a magas________.

a) Írd le a mondatot a füzetedbe!

b) Húzz álló egyenes vonalat a kiegészített szavakban a szótő és a toldalék közé!


3. Figyeld meg a szavakat! Válaszd el a szótőt a toldaléktól!

mókusok  à  mókus + ok

avarban  à

kirándulók  à

úthoz  à

erdőben  à

Mi jut eszedbe ezekről a szavakról? Írj összefüggő mondatokat a feladat szavaival!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________4. Válaszolj a kérdésekre toldalékos szavakkal!

 

Szótő

Hol?

Hová?

rét

 

 

fa

 

 

bokor

 

 

kert

 

 

 

a) Írd a szavakat a táblázatba!

b) Színessel írd át a toldalékokat!


5. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet! Írásban válaszolj a kérdésekre!

Mivel játszanak a gyerekek?

Kivel fogócskázik Zsófi?

Mivel hordják a homokot a fiúk a vár építéséhez?


6. Folytasd a szavak gyűjtését a kérdésekre adott válaszokkal!

a) Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?

úszással, labdázással, ______________________________________________________

b) Kivel játszol szívesen?

Tomival, Sárival, _________________________________________________________

c) Kikkel voltál kirándulni?

gyerekekkel, _____________________________________________________________

d) Mivel utaztatok?

villamossal, autóval, ______________________________________________________


7. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet!

a) A kérdésekre toldalékos szóval válaszolj!

kinek lehet:          – piros ruhája ?

– barna cipője?

– pöttyös labdája?

– szőke hajfürtje?

Miben hasonlítanak a leírt szavak?

 

b) Elválasztva írd le a következő szavakat!

ruhája         cipője         labdája        hajfürtje

_______________________________________________________________________


8. Mire figyelmeztetnéd az udvaron játszó gyerekeket? Írj két nekik szóló jó tanácsot!

(Például: Ne szaladgálj figyelmetlenül az udvaron!)

________________________________________________________________________


9. Mondatkiegészítés

a) Egészítsd ki a megfelelő szóval a mondatokat!

ügyeljetek,  köszönjük,  gondoljunk

Gyertek hozzánk vendégségbe! – mondta Laci.

___________________ ! – felelték a társai.

Másokra is ___________________ ! – figyelmeztetett Marci.

___________________ arra, hogy időben érkezzetek!

b) Írd le a füzetedbe azokat a szavakat, amelyekkel kipótoltad a mondatokat!

c) Jelöld a szótőt álló egyenes vonallal!


10. Magyarázd meg a következő mondatok jelentését!

Jó szívvel adj, hogy el is fogadják!

Ugratja a barátját.

Itatja az egereket.

a) Húzd alá a kiejtéstől eltérően írt szavakat!

b) Jelöld bennük a szótőt!


11. A kérdéseknek megfelelően toldalékold a táblázatban szereplő szavakat!

a) Írd a toldalékos szóalakokat a megfelelő helyre!

Szótő

Hol?

Hová?

Honnan?

hajó

 

 

 

 

 

 

könyv

 

 

 

rét

 

 

 

b) Írj három összefüggő mondatot a táblázatba írt szavakkal!

 

12. Olvasd fel helyes kiejtéssel a társadnak a következő szavakat!

fonja           porolja        mondja

kiáltja         gondolj       igazság

kertje          mártsd        feszültség

a) Jelöld a szótőt!

b) Diktálj a társadnak öt szót a fentiek közül, azután ő diktáljon neked!

c) Közösen javítsátok a munkátokat!

d) Írd le betűrendben azokat a szavakat, amelyeket te diktáltál a társadnak!

e) Válassz ki kettőt a leírt szavak közül! Alkoss velük összefüggő mondatokat!


13. Egészítsd ki a szöveget! A következő szavak toldalékos alakjait használd!

fa,  zörög,  tó,  veréb,  bokor,  nő

Ősszel a ___________________ levelei megszínesednek.

A lehullott levelek __________________ a szélben.

A __________________ partjáról elköltöztek a madarak, csak a _______________ hangját halljuk.

a) A szövegbe illesztett szóalakokat írd le a füzetedbe! Függőleges vonallal válaszd el a szótőt a toldaléktól! Így:  fá ½ k

b) Válassz ki a leírt szavak közül kettőt! Tegyél hozzájuk más toldalékot! Alkoss velük mondatot! (Például: A harkály az odúját egy nagy fába vájta.)


14. Egészítsd ki toldalékkal a bokor, a veréb és a zörög szónak ezt a tövét:

bokr____________

vereb___________

zörg____________

Válassz ki egy szópárt, és foglald mondatba!


15. Írjatok szókártyákat!

Például:

ház

kert

fut

folyópart

szoba


a) A toldalékos dobókockával dobjatok felváltva! Ha a szavak és a toldalékok összeillenek, alkossatok a toldalékos szóalakkal rövid mondatot!

b) Írjatok le öt toldalékos szót a füzetbe!


16. Toldalékold a szavakat, hogy illeszkedjenek a mondatba!


ház, mező

A kislányok sietve futnak ki a ______________ a ________________ .


virág, csokor

Örömmel szedik a sok szép ______________, kötik a sok tarka ______________.


gyors, kellemes

Egész délután nagyon ______________ érzik magukat, az idő ______________ múlik.


a) Írd le a kiegészített mondatokat!

b) Folytasd és fejezd be az elindított történetet!

c) Adj címet a szövegnek!


17. Csoportban dolgozzatok!

a) A megadott toldalékok segítségével fűzzétek mondattá a szavakat! Írjátok le helyesen a mondatokat!

 

Toldalékok

Szavak

-i, -t

Tomi, labda, fölemel, a

-en

figyelmes, aztán, fölnéz

-i

repít, Karcsi, felé

-t, -zel, -ja, -t

a, felemel, kéz, vár, csoport, is, a, labda

 

b) Használjátok a megfelelő toldalékot a következő mondatok kiegészítéséhez!

-val, -hoz                       Unokatestvérem édesapjá____ kiment a tó____.

-ák, -t, -be                     Bedobt____ a csali____ a víz_____ .

-en, -ak, -ra                    Türelmes____ várt____ a nagy fogás____.

c) Jelöljétek a szótőt, és írjátok át színessel a toldalékot! Folytassátok a történetet írásban a füzetben!
18. Figyeld meg a szópárokat! Mit vettél észre?

hal  →  halász

posta  →  postás

vaj  →  vajaz

pék  →  pékség

mos  →  mosakszik

csíp  →  csípős

önt  →  öntöz

a) Válassz ki egy szópárt, és rajzold le!

 

 

 

 

 

b) A toldalékos szavakat foglald mondatba! Kettőt írj le a füzetedbe!


19. Toldalékolás

a) Figyeld meg, hogyan változtatta meg a toldalék a szó jelentését!

hal              halász              halászat

mese           mesél               mesélés

ép               épül                 épület

könyv         könyvel           könyvelés

ír                 írás                  írásos

b) A társaddal együtt csináljatok szófejlesztést! Az egyik sorba írt szavakat foglaljátok mondatba!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Találjátok ki, hogy mi lehet a hiányzó szó!

fény            fényes                  fényesít

mos            _________           mosogatás

vár              _________           várakoztat

kedv           _________           kedvezményes

kedv           _________           kedveskedés

kedv           _________           kedvetlenül


20. Alkoss összetett szavakat a szóoszlopok felhasználásával! Írj le minél többet a füzetedbe!

vasút           zsák

kapu           párok

háti             köpeny

kerék          állomás

eső              bejáró

a) Miért keletkezhettek összetett szavak? A válaszok közül húzd alá, ami igaz lehet!

Mert így hosszabb szavakat használhatunk.

Mert így új szavakat lehet alkotni, pontosabban tudjuk kifejezni magunkat.

Mert csak így, összekapcsolva van értelmük.

b) Folytasd a szógyűjtést a füzetedben!


21. Figyeld meg a párokat!

rosszulesik                rosszul esik

ágrólszakadt             ágról szakadt

talpraesett                 talpra esett

tökkelütött               tökkel ütött

barátfüle                   barát füle

hidegvérű                 hideg vérű

ezermester                ezer mester

a) Magyarázd meg, miben különbözik a jelentésük! Miért írtuk őket így?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Válassz ki két párt, és foglald mondatba őket!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Az összetett szavak közül hármat írj le elválasztva!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


22. Játék az összetett szavakkal. Keresd a szabályt!

a) A minta szerint alkoss összetett szavakat!

Minta:

szempilla bagolyszem

↓                                                  ↓

szemöldök búzaszem

↓                                                  ↓

szemorvos ökörszem

↓                                                  ↓

szempillantás láncszem

↓                                                  ↓

szemfedő macskaszem

↓                                                  ↓

szemfényvesztő tengerszem

Te ezekkel a szavakkal próbálkozz:

fej-________                            ________-fej

zene-________                         ________-zene

repülő-________                      ________-repülő

b) Figyeljétek meg a szabályt! Versenyezzetek! Ki tudja a legtöbb szót megtalálni öt perc alatt?

macskaszem → szemüveg → üvegnyak → nyaklánc → …


23. Tollbamondás után írj!

A hosszú téli estéken az emberek beszorultak a szobába.

Ilyenkor fosztották a tollat, morzsolták a kukoricát.

Régen a lányok, asszonyok fonóházba jártak.

Közösen jobban haladt a munka, vidámabban telt az idő.

a) Javítás után jelöld meg a kiemelt szavakban a szótőt és a toldalékot!

b) Manapság mivel töltik estéiket a falusi emberek? Mesélj róla!

 

Neved, osztályod:__________________________________________

 

SZÓELEMZÉS

A

(gyakorlás/ellenőrzés)

Bontsd szóelemekre az alábbi szavakat!

Nevezd is meg a szóelemek fajtáját- amilyen pontosan csak lehet!

 

m u n k a f ü z e t e d b e n

 

 

 

 

h o z z á t a r t o z ó i k a t

 

 

 

 

t a n k ö n y v é b en

 

 

 

 

s z e m f é n y v e s z t ő t

 

 

 

Neved, osztályod:__________________________________________

 

 

 

SZÓELEMZÉS

(gyakorlás/ellenőrzés)

B

Bontsd szóelemekre az alábbi szavakat!

Nevezd is meg a szóelemek fajtáját- amilyen pontosan csak lehet!

 

m é l y s é g e i b ő l

 

 

 

 

m e g o l d á s o m a t

 

 

 

 

c s a l á d t a g o k

 

 

 

 

h a n g s z a l a g g y u l l a d á s á n a k

 

 

2.7 A beszélő szándékának kifejezése. A mondatfajták


1. Ki mondhatta kinek a következő mondatokat? Miért mondta?

Közeledik a szünidő vége.

– Hányadik osztályos leszel jövőre?

– De jó neked! Szeretnék már én is negyedikes lenni!

a) Olvasd fel a társadnak a kérdést! Ő válaszoljon rá!

b) Most ő tegyen fel neked egy kérdést az iskolával kapcsolatban!

c) Folytassátok a beszélgetést újabb kérdésekkel!


2. Egészítsd ki a szólásokat a kérdések segítségével!

Néma, mint a _______________________________

(Mi?)

Ártatlan, mint a __________________________________

(Mi ?)

_________________________ mint a csiga.

(Mit csinál?)

Mi volt a beszélő szándéka ezekkel a mondatokkal?


3. Melyik állatról szól a szöveg? Rajzold le!

 

 

 

 

 

 

 

Két kisebb és két nagyobb szarvacskája van.

A nagyobbik szarvacska végén van a szeme.

Hátán hordja a házát.

 

a) Írj két kijelentő mondatot a lerajzolt állatról!

Hol él? ______________________________________________________________

Mivel táplálkozik? _____________________________________________________

b) Mire vagy kíváncsi? Mit szeretnél még tudni a csigáról? Tegyél fel kérdést!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


4. Miféle mondatokat mondhatnak egymásnak a telefonálók? Próbáljátok ki! Mutassátok be, hogyan telefonáltok!


5. Figyeld meg a Gyerekek a játszótéren című színes képet!

a) Írj két kérdő mondatot a képről!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Válaszolj a kérdésekre kijelentő mondattal!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Mit kiálthatnak a bekötött szemű kislányok a többieknek?

________________________________________________________________________

d) Fejezd be az elindított mondatot:

Szeretnék én _____________________________________________________________


6. Tagold mondatokra a következő szöveget!

Nagy utánzó madarunk a mátyásmadár, más néven szajkó még ugatni is tud, mint a kutya, a vadászok nem szeretik, mert ha észreveszi őket, hangos szóval figyelmezteti az erdő vadjait, jelzi, hogy ember közeledik.

a) Másold le mondatokra tagolva a szöveget!

b) Hány kijelentő mondatot írtál?

c) Beszéljétek meg, hogy hányféleképpen lehetett tagolni a szöveget!


7. Kijelentő mondatból kérdés

a) Alakítsd át kérdő mondattá a következő kijelentéseket! A kiemelt szavakra kérdezz!

Ági és Kati illatos virágokat szedtek.

A kislányok szép csokrot kötöttek belőle.

Otthon vázába tették a virágokat.

b) Írd le a kérdéseket! Húzd alá azt a szót, amelyikkel kérdezel!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Keretezd be a mondatban azt a szót, amelyikhez kapcsolódik a kérdőszó!


8. Gyűjts kérdéseket az olvasókönyvedből! Ha van bennük kérdőszó, húzd alá!

a) Készülj fel a kérdések felolvasására!

b) Másolj le két kérdést a füzetedbe!

c) Szóban válaszolj a kérdésekre!


9. Párosan dolgozzatok!

a) A pár egyik tagja kérdő, a másik kijelentő mondatot mondjon a Gyerekek a játszótéren című színes képről! Figyeljetek a helyes hanglejtésre!

b) Cseréljetek szerepet!

c) Három kérdést és feleletet írj le a füzetedbe! Színessel írd át a mondatvégi írásjeleket!


10. Figyeld meg a következő mondatokban a beszélő szándékát!

Már megint hangos voltam!

Jaj, máris indulunk!

Ó, de örülök! De pompás lesz!

Milyen csodálatos élmény vár ránk!

a) Beszéljétek meg, hogy mikor és hol hangozhattak el ezek a mondatok!

b) Milyen érzést fejeznek ki a megfigyelt mondatok? Segítenek a felsorolt szavak.

meglepődést                         örömet

bosszúságot                          ujjongást

ijedtséget                             csodálkozást


11. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

A szarka egy nyárfa tetején építi a fészkét.

Elszáradt ágakat gyűjt hozzá.

A vörösbegy fészeknek való kosarat fon egy bokorban.

a) Beszéljétek meg, mikor építik fészkeiket a madarak! Milyenek ezek a fészkek?

b) Írj egy jó tanácsot a társaidnak, hogy mit tegyenek, ha üres madárfészket találnak?
12. Milyen felkiáltó mondatok hangozhatnak el egy erdei kiránduláson?

Segítenek a 10/b feladatban felsorolt szavak.

a) Írj le három felkiáltó mondatot a gyűjtésedből!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Mit szeretnél játszani a kiránduláson? Fejezd ki a kívánságodat óhajtó mondattal!


13. Olvasd fel a versikét a társadnak!

Gólya, gólya haza szállj!

Fél lábon ne álldogálj!

A fészekben feleséged

gólyafiakat nevelget.

a) Láttál-e már gólyafészket? Mesélj róla a társaidnak!

b) Gondoltál-e már arra, hogy mi lenne, ha nem köszöntené madárdal, gólyakelepelés a tavaszt? Beszélgessetek erről!

c) Miért mondjuk azt, hogy: A magyar ember legkedvesebb madara a gólya?

d) Ismeritek-e azt a régi gyermekjátékot, amelyik a feladatban található mondókával kezdődik?

Nagy körben guggolnak a játékosok, ők a békák.

Kuruttyolnak, brekegnek, aztán a verset mondva

körülugrálják a középen fél lábon álldogáló gólyát.

A gólya igyekszik, hogy elkapja a békák valamelyikét.

Alakítsatok kört, és játsszátok el közösen ezt a régi játékot!


14. Olvasd el az alábbi szöveget!

Szombaton a család becsomagolt a hátizsákba, és anyu így szólt:

– Gyerekek, vegyétek fel a tornacipőt! Klári, hozd ide az uzsonnát! Utazunk, és csak hétfőn este jövünk vissza.

Péter aggodalommal kérdezte:

– Anyu, nem késsük le az autóbuszt?

– Ne félj! Biztosan odaérünk.

– Remek lesz! – ujjongott Klári.

a) Keresd meg a szövegben, hogy mire szólította fel anyu a gyerekeket! Másold le ezeket a mondatokat! Figyelj a mondatvégi írásjelre!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Húzd alá, hogy mit válaszolt anyu Péternek!

c) Melyik mondattal tiltott meg valamit anyu?

d) Te milyen tiltásokat hallottál már? Például az utcán, a vízparton. Mondj el a társadnak néhányat!


15. Keress felszólító mondatokat az olvasókönyved már ismert szövegében!

a) Olvasd fel őket hangosan!

b) Három mondatot másolj is le a füzetedbe!

c) Ellenőrizd, hogy helyesen írtad-e a mondatokat!


16. Hasonlítsd össze a következő közmondásokat!

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!

Nesze semmi, fogd meg jól!

Aki nem dolgozik, ne is egyék!

a) Magyarázd meg a közmondások jelentését!

b) Melyik ismert meséhez illenek ezek a közmondások?

c) Melyik közmondás fejez ki parancsot? Melyik tilt?

d) Melyik szó fejezi ki a tiltást?

e) Másold le a közmondásokat a füzetedbe!

f) A társaddal közösen találjatok ki olyan történetet, amelyikhez illik az egyik közmondás!

g) Forgassátok O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások c. könyvét! Gyűjtsetek három olyan közmondást, amelyik valami miatt különösen tetszik nektek! Indokoljátok a választásotokat!


17. Válogasd ki a felszólító mondatokat a következő gyermekdalrészletek közül!

 

Süss fel nap!

Ess, eső, ess!

Holnap délig ess!

 

Egy kis gyerek sípot kér,

Adjon neki apja!

 

Fordulj bóka!

Nem fordulok.

 

Nézz az égre!

Nézz a földre!

 

Hármat fordulj, de ne nevess!

 

a) Olvasd fel a felszólító mondatokat! Figyelj a nyomatékra!

b) Írd le emlékezetből a felszólításokat!

c) Amelyik játékot ismeritek, játsszátok el!


18. Olvasd el a népdalt!

Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok!

A szegény legénynek utat mutassatok!

Mutassatok utat a szegény legénynek!

Nem találja házát a szeretőjének.

a) Ha ismeritek a dalt, énekeljétek el közösen! Ha nem ismeritek, tanítótok segítségével tanuljátok meg!

b) Hány felszólítás található ebben a népdalban?

c) Másoljátok le a felszólító mondatokat!


19. A felszólító mondat a beszélő szándékának sokféle árnyalatát fejezheti ki.

a) Figyeld meg a következő mondatokat és a hozzájuk tartozó szándékot kifejező szavakat! Kapcsold össze őket saját értelmezésed szerint!

Mielőtt elalszol, vedd be a gyógyszert!                           kínálás

Igyál hozzá egy csésze teát!                                             kérés

Nyugodj meg!                                                                  jókívánság

– Mama, kérlek, gyere mellém!                                        figyelmeztetés

– Aludj jól! Mielőbb gyógyulj meg!                                 vigasztalás

tiltás

b) Olvasd fel a mondatokat a beszélői szándékot kifejező módon!

c) Amikor te beteg voltál, ki ült melletted? Hogyan vigasztalt? Mesélj róla a társaidnak!


20. Próbáljátok meg a következő felszólító mondatot többféle szándékkal felolvasni egymásnak! (kérlelve, kérve, felszólítva, parancsolva)

– Hozd ide a süteményt!

Találjatok ki ti is hasonló gyakorlatot!


21. Alakítsd át szóban a következő szavakat úgy, hogy felszólítást fejezzenek ki!

 

ír – írjon

kérnek – kérjenek

dobsz – ________________

adsz – ________________

kívánnak – ________________

futtok – ________________

mondjuk – ________________

nézed – ________________

olvasod – ________________

keresnek – ________________

látod – ________________

ütsz – ________________

 

 

Alkoss az átalakított szavakkal mondatokat! Írd le azt a három szót, amelyiknek a helyesírása szerinted a legnehezebb!

_______________________________________________________________________


22. Olvasd fel az alábbi népdalt! Kinek szól az üzenet? Miért?

Ne menj el galambom,

ne repülj el tőlem,

jöjj vissza madaram,

szállj bé ablakomba!

a) Hány felszólítást és tiltást fejez ki a dal szövege? Mi a szerepe ezeknek a szövegben?

b) Írd le azokat a szavakat, amelyeknek a kiejtése eltér a leírásuktól!

c) Jelöld álló egyenessel a szótőt, színessel írd át a toldalékokat a leírt szavakban!


23. A következő mondat szavai összekeveredtek. Rendezd őket felszólító mondattá! Ahol szükséges, toldalékold a szót!

a             figyel              lámpa              közlekedési

a) Írd le az összeállított mondatot a füzetedbe! Figyelj a szavak helyesírására!

b) Alkoss te is két felszólító mondatot a közlekedéssel kapcsolatban! Írd le őket!


24. Ismeritek-e a szobor-játékot? Aki ismeri, mondja el a társainak!

a) Játsszátok el!

Alakítsatok egy kört! A kör közepébe álljon be egy társatok, aki a körben állók felszólításait végrehajtja! A felszólítás a mozdulatokra, a testhelyzetre, vagy az arckifejezés változtatására irányuljon! Az utasítás megvalósítható legyen! Például: Emeld fel a jobb kezedet! Vagy: A bal lábadat tedd előre! Vagy: A jobb kezeddel fogd meg a füled!

b) Két-három érdekes szoborépítő felszólítást írj le emlékezetből a füzetedbe!


25. Mondj a társadnak rövid időjárás-jelentést! Melyik mondatfajtát használtad? Kérdezzetek a holnapi időjárásra! Adjatok tanácsot az időjárásnak megfelelő öltözködéshez!
26. Milyen vágyai vannak a mesében a szegény legénynek?

a) Fogalmazz meg három ilyen kívánságot!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

b) Készíts rajzot is a kívánságodhoz!


27. Alkoss a következő szavakból különböző beszélői szándékot kifejező mondatokat! Toldalékokat is tehetsz a szavakhoz.

focizni        délután            Tibi             elmegy

Írd le a mondatot a füzetedbe!


28. Olvasd el némán a párbeszédet! Figyeld meg a mondatok helyesírását!

István és Kati gyümölcsöt szed.

– Add ide a kosarat, Kati!

– Eléred?

– Emeld egy kicsit magasabbra!

– Megkóstoltad már a cseresznyét?

– Olyan édes, mint a méz! Bárcsak sok lenne belőle!

a) Kik beszélgetnek? Melyik mondatot melyik gyerek mondta?

b) Miféle mondatfajtákat találtál a párbeszédben?

c) Tollbamondás után írd le a mondatokat! Figyelj a mondatvégi írásjelekre!

d) Ellenőrizd a munkádat összehasonlítással!

 

Eredetről, teremtésről, mítoszokról

témazár

1. Milyen szándékkal írta Arany János a Rege a csodaszarvasról c. művét?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 2 pont/

2. Kik voltak Magyar szülei?________________________________________________

2 pont/

3. Kiket nevez Arany leventéknek?___________________________________________

2 pont

4. Igaz? Hamis? Válaszolj a helyesnek vélt válasz betűjelével!

a/   A hímszarvast mondjuk gímszarvasnak.

b/   A szarvas alkonyatkor tűnt el a harcosok szeme elől.

c/   A műben nem szerepel refrén.

d/   A Don egy hegység neve.

e/   A vörhenyő szó kék színre utal.

f/   Arany nem alkalmaz refrént költeményében.

g/   Belárnak kevesebb leánya volt, mint Dúlnak.

h/   A két király távol volt a törzs férfiaival, csak a lányok voltak otthon.

i/   Arany nem említi a lányrablás motívumát.

j/…A szittya királyt Nimród néven is említik a krónikák.

10 pont/

5. Pótold az alábbi szöveg hiányzó kifejezéseit!

A Kalevala a/az _____________nép nemzeti eposza, amelyet azért tekintünk __________ népköltésnek, mert________________________________________________________,__________________________ és______________________________________________________________________.A Kalevalában az alábbi műfajokkal találkozhatunk:

 • _____________________________,
 • _____________________________,
 • _____________________________.

Az eposzban megénekelt történeteket _______________________gyűjtötte össze.

7 pont/

6. Miből mi lett? (Vigyázz:felcseréltem a sorrendet!)

A fehérje felső feléből:______________________________________.

A tojás fekete részeiből:_____________________________________.

A tojás felső feléből:________________________________________.

A tojás tarka részéből:______________________________________.

A tojás alsó feléből:________________________________________.

Sárgájának felső feléből:____________________________________.

6 pont/

7. Írd le azoknak a mítoszoknak a címét, amelyeket a meseszékbe ülve elmeséltél, ill. elmesélnél…

a/ a görög mitológiából:______________________________________________

b/ a római mitológiából:______________________________________________

4 pont/

8. Igazold Odüsszeusz alábbi tulajdonságait!

a/ kíváncsi (1 példa)________________________________________________________

b/ leleményes (3 példa)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________8 pont/

9. Kösd össze, melyik napon mit vagy kit teremtett Isten!

 • Az égitesteket                                                                      az első napon.
 • A vizeket                                                                              a másodikon.
 • Az embert                                                                             a harmadikon.
 • Az állatokat                                                                           a negyediken.
 • Megpihent……………………………………………………     az ötödiken.
 • A világosságot…………………………………………………  a hatodikon.
 • A szárazföldet és a növényeket                                            a hetediken.

……………………..

5-42-46

4-35-41

3-24-34

2-16-23

1-0-15

 

Asztali nézet