szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

Leíró nyelvtan feladatok

 

 1. Fonetika

 

1) Milyen mássalhangzótörvény érvényesül a szóoszlopokban?

 

kapdos                  anyja                           barátja                         otthon

dobta                    hányja                         rontja                          hallgat

városban               fogyjon                       kardja                         mondd

hívta                     atyja                            bánja                           álldogál

foghat                   nagyja                         szánjuk                       parttalan

 

2) Írd a megfelelő helyre az állítások előtt álló betűjeleket!

 

Magánhangzók

Mássalhangzók

 

 

 

M) Képzésükkor a kiáramló levegő nem ütközik akadályba.

L) Van közöttük egy hang, amelyiket külön hangszalagállásban képezünk.

Á) A hangszalagok állásától függően lehetnek zöngések vagy zöngétlenek.

É) A nyelv vízszintes mozgása szerint lehet mély és magas.

T) Képzésükkor az ajkak, a fogak, a szájpadlás és a nyelv is alkothat akadályt.

Z) Az ajakmozgás szerint is megkülönböztetjük őket.

SZ) Képzésük módja szerint elkülönítünk zár-, orr-, rés- és pergő hangokat.

B) A nyelv függőleges mozgása szerint lehet felső, középső nyelvállású.

I) Egyik hangtörvénye a hasonulás.

E) Két hang kivételével minden hangnak van rövid és hosszú párja.

K) Van közöttük egyjegyű és kétjegyű is.

N) Egyik hangtörvénye a hangrend.

 

3) Nevezd meg, milyen hangtörvények érvényesülnek a következő szavakban!

 

diós tészta, rádióadás, mindnyájan, kereskedőktől, osztja, játsszatok, segítsék, különbözőhöz, szénporból, édesanyjának, halljátok, eddzük, abból, költségtérítés, többre gondolj, lánccal

 

4) Egészítsd ki magánhangzókkal!

 

r__g          v__gy              r__m               t__r

 

5) Bizonyítsd egy-egy mondattal, hogy az alábbi szópárok mindkét tagja helyes!

 

falu – falú; lapu – lapú; áru – árú; irat – írat; huzat – húzat; füzet – fűzet; tüzet – tűzet; szüret – szűret

 

sok – sokk; szegel – szeggel; újat – ujjat; tolat – tollat; megyen – meggyen; óra – orra; lapok – lappok; bérel – bérrel; szárnyal – szárnnyal

 

6) Válogasd szét az alábbi keresztneveket a hangrendjük szerint!

 

Anna, Gábor, Eszter, Csenge, Dénes, Márta, Balázs, Endre, Béla, Jácint, Hanna, Lili, Ábel, Dávid, Illés, Daniella

 

 

7) Csoportosítsd a szavakat hangrendjük szerint! Lásd el mindegyiket az alábbi toldalékokkal! Milyen szabályszerűséget veszel észre?

 

öntözőkanna, mese, autó, alma, mesekönyv, írás, kerék, öltöny, íróasztal, béka, anyag, öröm, helyesírás, ürge, bika, bikaviadal, kémia, szekrény, napfény, uborka, gumi, utas

 

-t          -ban, -ben       -ról, -ről          -hoz, -hez, -höz

 

8) Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szavakban!

 

fűzfa, vegytisztítás, hócipő, virágcsokor, csúszda, virágláda, szegfű, rézből, hozta, képkeret, képzés, vasgolyó, szagtalan, szavakból, mosdás, moshat, tűzhöz, népdal, lökdös, lökhárító, patakzik, patakpart, adhat, adóbevallás, patkó, képző

 

9) Töltsd ki a totót!

 

1 = zöngésség szerinti részleges hasonulás

2 = képzés helye szerinti részleges hasonulás

X = nincs a szóban részleges hasonulás

 

mézcsepp

 

lengyel

 

számítógép

 

biztat

 

könyvtár

 

takácsból

 

szánba

 

kéztől

 

fogtok

 

kínpad

 

vasrács

 

vitorlás

 

kamra

 

ósdi

 

 

10) Válogasd ki azokat a szavakat, amelyek kiejtésekor jelöletlen teljes hasonulás történik!

 

község, gátja, anyja, füzetlap, átcsap, bátyjuk, szabadság, nagyja, higgyétek, hagyjátok, hányja, fagyjon, kedveztek, kapálja, beszéljük, lágyszívű, házsor, misézett, fogyjon, egészség, homokzsák, gonoszság, lábhoz

 

11) Írd le az alábbi kiejtésbeli formában írt szavakat helyesen! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szóalakokban!

 

haggya – fejjel – fejjebb – ravasság – hujjon – szárasság – haddal – tollal – tanujják – gajjal

12) Egészítsd ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a szóalakokban!

 

Ezt a színdarabot a színház legjobb színészei ___________________. (játszik)

Holnap Feriék ____________________ vissza a könyvet! (hoz)

A tó __________________ a turistákat. (vonz)

Gyerekek, a gyümölcsöt fogyasztás előtt mindig __________________ meg! (mos)

Hagyjad, hadd ____________________ a gyerekek a pályán! (edz)

A munkások még ma ______________________ el az alapozást! (végez)

 

 

 

 

 

13) Karikázd be annak a szónak a számát, amelynek kiejtésekor az összeolvadás hangtörvénye érvényesül! Olvasd össze a megjelölt szavak kezdőbetűit! Nevezd meg, milyen hangtörvény érvényesül a kapott szóban!

 

1. asztallal

2. kenje

3. bátyjuk

4. egység

5. halljuk

6. védhet

7. folyjon

8. ráadja

9. kéréssel

10. azonban

11. tetszik

12. átcsurog

13. javítja

14. elillanjon

15. vágtuk

 

14) Húzd alá a szavakat, amelyekben a hosszú mássalhangzó kiejtésben megrövidül!

 

A nyakába varrta magát.

Nincs szebb dolog az állhatatos barátságnál.

Legjobb búzának is van alja.

Mit jókedvvel tesznek, nem esik nehezen.

Rossznak sok a mentsége.

Mondd meg, ne szuszogj, hadd tudjuk mi is.

 

15) Jelöld azokat a hangokat, amelyek kiejtéskor kiesnek!

 

azt hiszem, csukd be, rongypokróc, pénzsóvár, rangkórság, rendszerint, mindnek, most sincs

 

16) Keresd meg a szóoszlopokban azt a szót, amelyik a hangtörvényeket figyelembe véve nem illik az oszlopba!

 

városban                           kezdd                         bontjuk                       kalappal

különben                          küldd                          szépítse                       orvossal

lépdes                               add                             kenjük                         hunyjanak

görögtűz                           hordd                          hétszer                        lábbal

mákdaráló                        mondd                                    gondterhes                  szemmel

 

17) Pótold a mondatok hiányzó szavát! Megadtam a hiányzó szó kiejtésbeli alakját, neked kell eldöntened  a szó helyesen leírt formáját! Nevezd meg a szavakban érvényesülő hangtörvényeket!

 

hadban                 rézből              mézcsepp                    élezd               őzből

 

A két szomszédos ország ______________________ áll egymással.

Kati nem a tizenhétben, hanem a _____________________ lakik.

Ez a lecke két ________________ áll.

A szobában a kilincs __________________ van.

A ________________ kimarta a kezét.

Nagy __________________ esett az asztalra.

Mind a két kést _____________________ meg!

Már ne _____________________ fel a tüzet!

Lassan kijutunk az ______________________.

Az étteremben __________________ készült pörköltet ettünk.

 

 

 

 

 

 

18) Keresd meg a szövegben azokat a szavakat, amelyekben valamilyen mássalhangzótörvény érvényesül! Töltsd ki a táblázatot a szöveg szavainak felhasználásával! Ahová nem találsz példát a szövegből, oda magadtól írjál!

 

Bab Berci rögtön sejtette, hogy ebből semmi jó nem sülhet ki. Mert egy jóravaló repülőgép nem zörög ilyen harciasan. Például Pálinkó Gyurka repülője! Az igaz, hogy még mindig nem érkezett meg, de ha megjön, fogadjunk, hogy legföljebb finomkásan zümmög, kedves cérnahangon, az ember szívesen elhallgatná akár egy álló napig is.

Na, de ezt a böszmét! Ezt a recsegő, sziszegő, durrogó szörnyeteget! És nézd, meg tud állni a levegőben! Az üvöltő csodamasina egy helyben lebegett a Széljárta Fák tere fölött, mint egy szitáló vércse, aztán nagy sisteregve-jajongva hajladozták a fák, örvénylettek a levelek, az erdő legszívesebben elszaladt volna – leereszkedett, ráhasalt az összelapított füvekre, bordatörött bokrokra, gerinctörött fákra.

(Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai)

Mássalhangzótörvény

 

Példa

Zöngésség szerinti részleges hasonulás

 

Képzés helye szerinti részleges hasonulás

 

Írásban jelöletlen teljes hasonulás

 

 

ebből

Összeolvadás

 

 

elhallgatná

Mássalhangzó-kiesés

 

 

19) Írd a szavakat a táblázat megfelelő rovatába!

 

azonban, mézcsöpphöz, szánból, éjszaka, színpad, adjátok, állvány, hordtuk, vödörhöz, mindnyájan, homokdűne, hagyja, ehhez, tollból, hozzák, látják

 

 

Magas-mély illeszkedés

Ajakműködés szerinti illeszkedés

Nincs illeszkedés

Zöngésség szerinti részleges hasonulás

 

 

 

Képzés helye szerinti részleges hasonulás

 

 

 

Írásban jelöletlen teljes hasonulás

 

 

 

Írásban jelölt teljes hasonulás

 

 

 

Összeolvadás

 

 

 

Mássalhangzó-rövidülés

 

 

 

Mássalhangzó-kiesés

 

 

 

Nincs mássalhangzótörvény

 

 

 

 

20) Egészítsd ki a szavakat a megfelelő betűvel! Nevezd meg, milyen magánhangzótörvény érvényesül azokban a szavakban, ahová nem írtál semmit!

 

tarso___, hé___a, tala___, fi___a, furu___a, gu___a, dali___a, rugó___a, besti___a, dáli___a

 

 

 

 1. Morfematika

 

1) Bontsd fel a szavakat szóelemekre!

 

MAGYARSÁG =

ÁLTALÁNOSAN =

ÍRÁSA =

KERESZTÉNYSÉG =

ÍRÁSJELEKET =

ÜLDÖZNI =

KEZDTÉK =

UTASÍTÁSRÓL =

SZÉKELYEK =

JOBBRÓL =

PAPOKNAK =

BÜNTETÉS =

FELIRATOKAT =

SEMMISÍTENI =

VISSZATARTOTT =

VESZENDŐBE =

TUDATÓ =

ÉVTIZEDÉBEN =

SZOLGÁLATBAN =

JEGYEZTE

 

2) Bontsd szóelemekre a mondatok szavait!

 

A fejem se fájna.                    Fejébe száll a dicsőség.                      Elcsavarja a fejét.

 

Benőhetett volna már a feje lágya.                Ne szólj szám, nem fáj fejem.

 

3) Alkoss szavakat megadott morfématípusokra!

 

4) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat, amelyek tőszavak!

 

macska, Katóka, bárka, rokka, asztalka, márka, madárka, atka, sapka, fiúcska, karika

sajtó, tanuló, Sajó, síró, skorpió, olló, takaró, varázsló, borozó, zászló, alsó, kapcsoló, vágó

 

5) Jelöld meg, melyik hat ige töve változik meg, ha az ige felszólító módját képezed!

 

tanul

mormol

visz

néz

számol

eszik

ír

alszik

vár

olvas

esküszik

ölel

hisz

figyel

elkap

vesz

 

6) Válaszd ki azokat a főneveket, amelyekben a –t tárgyrag előtt a szótő megváltozik!

 

asztal

körte

tankönyv

szőlő

barack

eper

dió

tavasz

nyár

csikó

 

 

 

7) Húzd alá a képzett szavakat! Karikázd be a képzőket!

 

Ott az ínség, ahol szitával foltozzák a süveget.

Hol öt-hat ember jóllakik, a hetedik sem marad éhen.

Jól végzett munka minden gyarapodás talpköve.

Kész munkában könnyű hibát keresni.

A munka nemesít.

A munkával a vad is megszelídül.

Segítséggel jó a tanács.

 

8) Húzd alá a szósorokban azokat a szavakat, amelyek képzettek! Jelöld a képzőt!

 

 • olló, olvasó, hintaló, hajó, jó, szóró, szántó, lakó, dió, móló, kutató, író
 • teknő, mentő, kendő, szeplő, terítő, szellő, felhő, kettő, legelő, repülő
 • krumpli, hősi, kifli, bácsi, kézi, mi, néni, senki, nagyi, mezei, gumi, gépi
 • bárka, kocka, szarka, birka, cukorka, kacsa, kabátka, sapka, kalácska

 

9) Gyűjts a megadott képzőkkel minél több szót 3 perc alatt!

 

10) Alkoss az igékből minél több névszót a megadott képzők segítségével!

 

-ás, -és                        -ság, -ség                    -ó, -ő

F tanul, segít, fest, oktat, keres, néz, takar, készít

 

11) Alkoss a névszókból minél több igét a megadott képzők segítségével!

 

-l, -ll                            -ít                    -mány, -mény

F szép, bátor, sok, kevés, csoda, tan, év, szám, telefon, zöld, fehér

 

12) Alkosd meg a szószerkezetek képzett szavait a szóegyenlet segítségével!

 

tan + igeképző + főnévképző + melléknévképző =

el + kedv + melléknévképző + igeképző =

tesz + igeképző + melléknévképző + főnévképző + melléknévképző =                   (erő)

gép + igeképző + névszóképző + névszóképző =                             (hiba)

 

13) Húzd alá a szósorban azokat a szóalakokat, amelyek végén a –k a többes számot jelöli!

 

berek, eprek, könyvek, szólások, barack, tálak, sisak, szándék, kosarak, maradék, tajték, gyerek, üvegek, szilánk, várak, kamrák, alak, halak, ruhák, kerek, kerék, kérek, képek

 

14) Pótold a hiányzó birtokos személyjeles szavakat! Jelöld a toldalékokat!

 

én

házam

kamrám

 

 

te

 

 

lovad

 

ő

 

kamrája

 

keze

mi

 

 

lovunk

 

ti

házatok

 

 

 

ők

 

 

 

kezük

 

 

 

15) Képezd az alábbi igék megadott alakját!

 

 • ÍR (feltételes mód, jelen idő, E/3, általános ragozás)
 • MOND (feltételes mód, jelen idő, E/3, határozott ragozás)
 • ISZIK (feltételes mód, jelen idő, E/2, általános ragozás)
 • TESZ (feltételes mód, jelen idő, T/3, határozott ragozás)
 • HISZ (feltételes mód, jelen idő, E/1, általános ragozás)
 • FOGÓDZIK (feltételes mód, jelen idő, T/2, általános ragozás)
 • KUKORÉKOL (feltételes mód, múlt idő, T/3, általános ragozás)
 • GÖRGET (feltételes mód, múlt idő, E/1, határozott ragozás)

 

16) Húzd alá a felszólító módú igealakokat, és jelöld bennük a felszólító mód jelét!

 

Tanulj, tinó, ökör lesz belőled!                      Nézz rám, ne nyúlj hozzám!

Pakolj, Sára, múlik a vásár!                           Mondd meg az igazat, betörik a fejed!

Beszélj vele bot nélkül!                                 Ne bánts senkit, nem bánt senki!

 

17) Keresd meg a szövegrészletben azokat a szavakat, amelyek toldalékai közt van jel! Karikázd be a jeleket, majd nevezd is meg őket!

 

Jól s szépen beszélni a köznapokon is tudni kell. Meg kell ezt tanulnunk úgy, hogy vérünkbe ivódjon. Sok közéleti bajunk egyik legnagyobbikának: a hivatali bürokráciának kigyógyítására, egyszerű és pontos nyelvhasználatra lenne szükség.

Idegen hatások befolyása ellen is óvni kell a nyelvet. Még inkább attól, hogy magába zárkózzék, s elporosodva váljék használhatatlanná. Sok szépen és jól beszélő ember példája tanít a leghatásosabban. Tőlük-tőlünk válhat nyelvünk – az anyanyelvünk – igazi kinccsé. Egy mindenki s mimagunk által is folyton-folyvást megcsodálni való jelenséggé.

 

(Bodosi György: Vallomás)

18) Írd be a megfelelő ragot a mondatokba!

 

A kis hangya_____ is lehet példát venni.

A szavak oktat_____, a példák vonzanak.

Drágább a folt a ruha_____.

Lyukas ruha_____ tű az orvosa.

Mindennap más ruha_____ öltözik.

Nem a ruha teszi az ember_____.

Úgy áll rajta a ruha, mintha vasvilla_____ hányták volna rá.

 

19) Pótold a szavak hiányzó ragját! Jelöld a rag típusát!

 

IR = igai személyrag              TR = tárgyrag             HR = határozórag

FR = a főnévi igenév személyragja               BR = a birtokos jelző ragja

 

A szakértők egyetért_____ abban, hogy a dinoszauruszok kihalása_____ többféle tényező okozta. Valószínűleg az egész Föld_____ megváltozott az éghajlat egy kisbolygó becsapódásá_____. A kutatók szerint gondoln_____ kell arra a lehetőség_____ is, hogy az akkor élő kisméretű emlősök is szerep_____ játszottak a Föld urai_____ kipusztulásá_____. A szapora kis állatok megdézsmált_____ a dinoszaurusztojások_____, így ők_____ már a lehűlés előtt a hanyatlás széle_____ sodort_____. A kutatók szerint a dinoszauruszok nem alkalmazhatták a tojások megvédésé_____ ma elterjedt módszereit. Nem építhették fészkük_____ a fák magas lombkoronájá_____, de magas fű_____ sem rejthették el őket. Biztos védelm_____ csakis az állandó őrködés jelentett, ez_____ azonban időnként meg kellett szakítani_____. Ezért nem lehet kizárn_____ azt a lehetőség_____ sem, hogy a kisebb dinoszauruszok száma már akkor fogyatkozó_____ volt, amikor az éghajlati katasztrófa bekövetkezett.

 

20) Pótold az alábbi igék hiányzó alakjait! Húzd alá azokat az alakokat, amelyekben zéró fokon van az igei személyrag! Mi a különbség a két táblázat között?

 

én

tanulok

 

 

 

 

te

 

főzöl

 

 

 

ő

 

 

vonz

 

 

mi

 

 

 

játszunk

 

ti

 

 

 

 

edzetek

ők

 

 

 

 

 

 

én

 

 

 

 

edzem

te

 

 

 

 

 

ő

 

 

 

játssza

 

mi

 

 

vonzzuk

 

 

ti

 

főzitek

 

 

 

ők

tanulják

 

 

 

 

 

21) Nevezd meg, milyen toldalék a kiemelt –t a következő szavakban! Bontsd szóelemekre a szavakat! Nevezd meg a szóelemek típusát!

Elszéledt kutyáit visszakürtöltette                                        (Arany János: Toldi)

22) Jelöld és nevezd meg a kiemelt szavak toldalékait!

Ezt a tálat elkelkáposztástalanítottátok.

Te karimás kalap, ha én téged megkarimásíttattalaníttathatnálak.

Kedves megegészségesedésünkre.

23) Jelöld, milyen típusú toldalék van a barát szón!

 

1 = képző                    2 = jel                         x = rag

 

barátkozik

 

barátság

 

barátom

 

baráti

 

barátot

 

baráthoz

 

barátok

 

baráttal

 

baráttá

 

barátja

 

barátnak

 

barátként

 

barátaim

 

baráté

 

 1. Szavak

 

1) Húzd alá az igéket a szövegben! Írd az igék fölé, milyen ragozásúak!

 

A világ legnagyobb állata

 

Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy éppen velünk egy időben él itt a Földön – vagyis a vízben – minden idők leghatalmasabb állata: a kék bálna. Sokkal nagyobb, mint a valaha élt legtermetesebb dinoszauruszok, az átlagos példányokból is kitelne 25 elefánt, de a legnagyobb nőstények, ha jól meghíznak, a 31 méteres hosszúságot és a 200 tonnás testtömeget is elérhetik. Ilyen nagy állat nem élhet másutt, csak a tengerben, hiszen itt óriási testét a víz cipeli. A szárazföldön a csontjai összeroppannának az irdatlan súly alatt. A nagy testtel járó csekély hőveszteség, amellyel az elefántnak a forró Afrikában meg kell küzdenie, a bálnának előnyt jelent: a hideg északi tengervízben a kicsi test könnyen áthűlne. Nem véletlen, hogy míg a szárazföldi gerincesek zöme pocoknyi kis jószág, addig a tengerben szinte mutatóban sem találunk félmázsásnál kisebb emlősállatot!

Ráadásul, aki nagy, annak kevés az ellensége, a kék bálnának legfeljebb a kardszárnyú delfinek csapataitól kell tartania. Az óceán  nagy, így van hová nőni, táplálék pedig akad bőven: apró rákok, parányi élőlények tonnaszám szűrhetők ki a vízből. Némelyik bálna a nyár végére úgy jóllakik velük, hogy a következő tavaszig meg sem éhezik.

 

2) Írd be a táblázatba, hogy a felsoroltak közül melyik igefajtára illik a meghatározás!

 

szenvedő / műveltető / cselekvő / visszaható / középige

 

 

meghatározás

igefajta

példák

Általában akaratlagos, többé-kevésbé tudatos cselekvést fejez ki. A hozzá tartozó alany a cselekvés végzőjét nevezi meg.

 

 

Történést, állapotot vagy állapotváltozást fejez ki. Az igéhez tartozó alany olyan személyt vagy dolgot nevez meg, mellyel történik valami, mely átél, elvisel valamiféle állapotváltozást, mely valamilyen állapotban van.

 

 

Cselekvést fejez ki, de a hozzá tartozó alany nem a cselekvés végzőjét nevezi meg, hanem azt, aki vagy ami mással elvégezteti a cselekvést.

 

 

Olyan cselekvést fejez ki, melynek alanya maga a cselekvést végző, ugyanakkor a cselekvés önmagára irányul.

 

 

Az igéhez tartozó alany nem a cselekvést végzőt nevezi meg, hanem azt, aki vagy ami elszenvedi a cselekvést. Mindig ikes ragozású ige.

 

 

 

F teniszezik, kerestetik, hozat, megalázkodik, világosodik, énekeltet, borotválkozik,    kimondatik, rajzol, meggyógyul

 

 

 

 

 

 

3) Írd be az igék megfelelő alakjait a táblázatba! (rendhagyó igék)

 

kijelentő mód, jelen idő, E/2, általános r.

feltételes mód, jelen idő, T/3, általános r.

felszólító mód, jelen idő, E/2, határozott r.

kijelentő mód, jelen idő, T/1, határozott r.

felszólító mód, jelen idő, T/2, általános r.

hisz

 

 

 

 

 

tesz

 

 

 

 

 

edz

 

 

 

 

 

játszik

 

 

 

 

 

fut

 

 

 

 

 

 

4) Írd ki a főneveket a szövegből! Bontsd a szóalakokat szóelemekre!

 

A kutya

A kutyafélék a ragadozók rendjének egyik családja. Húsevő állatok, főképpen melegvérű prédát ejtenek. Testalkatuk izmos. Karmos ujjú, erős végtagjaik vannak. Szemfogaik nagyok és hegyesek, zápfogaik tarajosak. Zsákmányukat üldözik. Lábuk hosszabb a macskafélékénél, de karmaikat nem tudják behúzni. A kutyák fajtái rendkívül változatosak. Sok fajtájuk igen jó házőrző, mások inkább vadászó, illetve terelő kutyák. Mindegyik fajtának nagyon jó a szaglása, és hűséges gazdájához.

 

5) Alkoss az igékből főneveket! ír, húz, tanul, áll, keres

 

6) Írd be folyóírással a táblázat megfelelő rovatába az alábbi tulajdonneveket! Ügyelj a helyesírásukra!

 

EURÓPA, OPEL ASTRA, MILKA, ERDÉLY, OLASZORSZÁG, MIKSZÁTH KÁLMÁN, BŰN ÉS BŰNHŐDÉS, BODRI, PHILLIPS TELEVÍZIÓ, MORZSA, MARCSI, SZABÓ ÁGNES, SEBES, RISKA, BÖZSI, HAJDÚ MOSÓGÉP, NEMZETI SPORT, ÉLET ÉS TUDOMÁNY, MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, SZELES MÓNIKA, PEST MEGYE, BALATON, KŐSZEG, EGRI CSILLAGOK, PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, NEMZETI MÚZEUM, ISTENHEGYI ÚT, MAGYAR ÉRTELMEZŐ KÉZISZÓTÁR, DINÁRI-HEGYSÉG, GÖNCÖLSZEKÉR, ARANY JÁNOS SZÍNHÁZ, COLGATE FOGKRÉM

 

Személynevek

 

 

 

Állatnevek

 

 

 

Földrajzi nevek

 

 

 

Intézménynevek

 

 

 

Címek

 

 

 

Márkanevek

 

 

 

 

7) Fejezd ki az alábbi szólásokat egy-egy melléknévvel!

 

Madarat lehetne vele fogatni.                                   Úgy igyekszik, majd lefekszik.

Kivan, mint a liba.                                         Egyik lába itt, a másik ott.

Olyan a színe, mint a fagyos ing.                  Úgy bámul, mint a sült hal.

Minden lében kanál.                          Az egerek nem sok fészket raknak az ő csűrében.

 

8) Keresd meg a regényrészletben található számneveket! Határozd meg a fajtájukat!

 

A 2057. év egyik szép májusi reggelén izgatott fiatalember szólt bele a Közép-európai Időjárás-szabályozó Állomás televoifonjába:

- Legyenek szívesek a vasárnap délelőtti időt…

- Melyik kerület, kérem?

- Kilencedik. Központi Egyetem.

- Huszonkét Celsius-fok meleg. Délelőtt tíz óra tájban eső, öt-hat milliméter.

- De kérem, ez tűrhetetlen! Már megint nem vették figyelembe  az egyetem kívánságát.

- Önök nem vették figyelembe, hogy a  Központi Kertészet salátagyára naponta kétszer esőt rendelt.

- Fütyülök a salátára! Nekünk vasárnap lesz az évzáró ünnepélyünk. Díszszemle…

- Halasszák el az ünnepséget egy fél nappal.

- Panaszt teszek az időjárásügyi miniszternél.

- Azt megteheti.

Bumm. A televifonkagylót lecsapták. Az Időjárás-szabályozó Állomás inspekciós technikusa a televifon televíziós lapjára nézett. A mérges egyetemi műszaki titkár képe már nem látszott rajta, de azért a technikus kiöltötte a nyelvét, és „vigyen el az ördög”-öt morgott, mielőtt ő is letette a kagylót. A technikus fiatal ember volt, huszonkét éves, és a kerek égvilágon semmit sem szeretett úgy, mint az időjárás-szabályozást.

 

(Fehér Klárának a Földrengések szigete című könyve alapján)

9) Húzd alá a határozószókat a szövegben! Csoportosítsd őket a jelentésük alapján!

 

Karcsi szeret futni. Reggel mindig várja barátját, Jóskát, aki futtában bekiált neki. A fiú azonnal felveszi a tempót, és ő is futni kezd. Ilyenkor jól elbeszélget a két barát. Egyszer Karcsi egyedül ment futni, és betévedt egy üres házba. Belül minden romos volt. Fent a padláson egy nagy ládára bukkant. Éjjel állandóan a rejtélyes épületre gondolt. Tudta, hogy sok dolga lesz az elkövetkező napokban, de elhatározta, hogy holnapután ismét el fog menni a romos házhoz. Elérkezett a nap. A fiú suttyomban felöltözött, és hátul ment ki a házukból. Az utcán lefelé futott. Sebbel-lobbal szétnézett, mikor odaért. Kívül minden csendes és nyugodt volt. Bement az ajtón, és elindult jobbra egy kicsi szoba felé. A szobában egy hordó állt, amelyik színültig tele volt vízzel. Lent, a hordó fenekén megpillantott egy kulcsot. Rögvest kiemelte a csillogó kis tárgyat a vízből. Örömest szaladt a kulccsal a padlásra.

 

Helyféle körülmény

Időféle körülmény

Egyéb körülmény

 

 

10) Húzd alá a szövegben a névmásokat, és határozd meg a fajtájukat!

 

- Mondott valamit?

Gyuri ajkaiba harapott, megrestellte magát, hogy ismét hangosan gondolkozott.

-          Semmit, semmit. Folytassa, kérem.

-          Nos, Szent Péter tehát eltűnt, de az esernyő megmaradt.

-          És megvan? – kérdé mohón.

-          De meg ám. Úgy őrzik a glogovai templomban, mint egy kincset.

-          Hála Istennek!

Nagy lélegzetet vett, mint akinek a szívéről mázsás teher esik le, gyöngyöző homlokát megtörülte a zsebkendőjével. Megvan! – motyogta. Mindent tudott, s a nagy szerencse egyszerre összemorzsolta…

-          És kié most az esernyő? A templomé? – tudakolta gépiesen.

-          Lehet még a magáé is – csintalankodék a menyecske. – Veronka magával viszi a férjéhez. Így mondta nekem egyszer a glogovai tisztelendő úr.

 

(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője)

11) Húzd alá a névmásokat, és nevezd meg a fajtájukat!

 

Légy kegyes mindenkihez, aki hozzád járul.

Bolond, ki fának gyümölcsére néz, magasságát pedig nem tekinti.

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát.

Újra megnéztem azt a filmet, amelyet a nyáron láttam.

Megtaláltam azt, amit kerestem.

Sok mindenre emlékszem, ami gyerekkoromban történt.

Van valami ebben a dologban, ami nem világos.

 

12) Olvasd fel azokat a részeket a szövegből, amelyekre visszautalnak a szövegben kiemelt névmások!

 

Éjfélre készen volt a lyuk. A kőművesek eljöttek, és megkopogtatták az ablakot. Gregorics beeresztette őket. Már akkor a szoba közepén állt a katlan. Nem látszott a tetején semmi, csak fűrészpor, de azért szörnyű nehéz volt, alig bírta vinni két erős kőműves. Belül volt, ami volt…

-          Ha holnap bemeszelteti az úr, az ördög se találna holnapután.

-          Meg vagyok elégedve – mondá Gregorics Pál, és kifizette nekik az ígért összegeket.

-          Most már elmehetnek.

Az öregebb kőműves csodálkozni látszott, hogy ilyen könnyen eleresztik.

-          Azelőtt másképpen ment az efféle – mondá némi fitymálással.

 

(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője)

13) Keresd meg a szövegben az igeneveket! Határozd meg az igenevek fajtáját!

 

Egyszer volt, hetedhét országon túl, még az Óperencián is túl, de még azon is túl, egy király. Az a király sokszor olyan törvényeket adott ki, amilyeneknek még csak híre sem volt más országban. Egyszer azt a törvényt találta kiadni nagy büntetés alatt, hogy egy asszony se merjen fonni szombat este. Őröket is rendelt ki a király, hogy azok vigyázzanak mindenfele, s ha meglátják, hogy egy asszony szombat este fon, azt mindjárt jelentsék a királynak.

Éppen abban az időben, mikor kihirdették ezt a parancsolatot, három öregecske leány lakott egy faluban, akik fonásukkal keresték a kenyerüket. Minden este összegyűltek vagy egyiknek, vagy másiknak a házánál, s úgy fonogattak együtt, s azt mondogatták, hogy ha ők szombat este nem fonhatnak, akkor egy héten legalább egy nap nem lesz nekik mit enni. Azért hát a három leány összeült fonni szombaton este is, s nem is gondolták, hogy most valaki leskelődik utánuk. Amint ott fonogatnak hárman, beszélgetés közben azt mondja a legkisebb leány:

- Meg van tiltva, hogy szombat este fonjunk, pedig ha az a király engem az udvarába vinne, én annyit fonnék egy hét alatt, hogy egész táborának kitelne esztendei ruházata belőle.

A másik azt mondja:

- Ha engem a király az udvarába vinne, én annyi kenyeret sütnék három nap alatt, hogy az egész tábora megérné három hónapig vele.

A legnagyobb leány pedig azt mondja:

- Ha engem a király elvenne feleséginek, én olyan aranyhajú fiút szülnék, akinek párja nem lenne hetedhét országon.

 

(Kriza János: Aranyhajú Kálmán)

14) Másold le a mondatpárokból azokat a mondatokat, amelyek igeneveket tartalmaznak! Nevezd meg a másik mondatban levő, az igenévvel azonos alakú szó szófaját!

 

 • A buszon egy olvasó nő mellé ültem.

Gabi elvesztette az olvasóját.

 • A leszedett borsót a kosárba rakta.

Mindent leszedett, amit csak talált.

 • János egész este a jövendő terveiről beszélt.

Senki nem tudja megjósolni a jövendőt.

 • Elvétve találkoztak csak a barátok.

A számolást elvétve rontotta el a dolgozatát.

 • Peti a szobában játszva elaludt.

Orsi játszva oldotta meg a nehéz feladatot.

 • Viki már régen betéve tudja a verset.

Betéve maga után az ajtót, elsietett.

 

15) Pótold az alábbi mondatokban a hiányzó névelőket! Milyen szabályszerűséget veszel észre az igeragozás és a névelő használata között?

Már egy hete olvasom ________ könyvet.

Esténként szívesen olvasok _______ könyvet a hintaszékben.

Kati régóta nézi _______ fát az udvaron.

Egész nap semmit sem csinál, csak ________ fát néz.

Senki sem látta _______ gyereket, aki elvitte a kosarat.

Juliska néni egész nap nem látott _______ gyereket sem az udvaron.

Ma végre megvették _______ jegyeket a színházba.

Sándorék vettek _______ jegyet a barátjuknak is.

 

16) Döntsd el, hogy a kiemelt szavak közül melyik névelő és melyik számnév!

Egy kenyérért nem fűtik be a kemencét.

Egy kis hangyától is lehet példát venni.

Egy tűznél több fazék is felforr.

Feje, mint egy hordó, esze, mint egy dió.

Két eb nehezen alkuszik meg egy csonton.

Néha egy szó egy egész háború.

17) Állapítsd meg, hogy a kiemelt szavak közül melyik névelő, és melyik mutató névmás!

„Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben,

Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben…”

„De ki az a bajnok? Nem ösmered, Toldi?”

„…Toldi megfogá a csehet,

És az ijedtében legott térdre esett…”

„Halvány is, piros is volt az ábrázatja…”

„Mert nem tréfaság az, amit most hallotok…”

„Jó az Isten, jót ad: megszerzi a kardom…”

„Védte az erőtlent, a királyt, az országot…”

 

(Arany János: Toldi)

18) Húzd alá a mondatokban a névutókat! Írd le őket jelentésük alapján a táblázat megfelelő helyére!

A fa alá terítették a pokrócot. A lábuk alatt perzselt a homok. Az összes iskola az irányítása alá került. Három nap múlva érkezik a barátja. Az ajtó fölött volt a kulcs felakasztva. Egész éjjel a ház előtt várta a barátját. A tolvajnak nem sikerült a ház elől elmenekülnie. A gyerekeket az óvó néni szem elől tévesztette. Idő előtt nyugdíjba ment az igazgató. Sára minden feladat alól kihúzza magát. Az asztal alól húzta elő a bizonyítékot. Öt óra után érkezett haza. A bolt után van az uszoda.

 

Helyviszonyt kifejező

Időviszonyt kifejező

Elvontabb viszony

 

 

 

 

 

 

 

19) Határozd meg a mondatokban kiemelt szavak szófaját!

Belül teljesen üres volt a lakás. – A józan ész határain belül kell cselekednünk!

A gyerekkel együtt utaztak külföldre. – Régen láttam őket utoljára együtt.

A tájat nézve vezette az autót. – A származására nézve gazdag lehet.

Túl szigorú volt a gyerekekhez. – A kastélyon túl van az erdő.

A csészét fogva kisétált a szobából. – A koránál fogva is megérdemli a tiszteletet.

 

20) Egészítsd ki a beszél szót a meghatározás alapján a megfelelő igekötővel!

_______ beszél = pletykálkodik                               ________ beszél = céljától eltérít vkit

_______ beszél = közös célért szövetkezik               ________ beszél = hímez-hámoz

_______ beszél = egyezségre jut                               ________ beszél = rávesz vkit vmire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) Húzd alá a kötőszókat a szövegben! Jelöld kezdőbetűvel, hogy mit kötnek össze a kötőszók! (Sz = szavakat; T = tagmondatokat; M = mondatokat) Nevezd meg, hogy melyek az alárendelő, és melyek a mellérendelő kötőszók! Állapítsd meg, milyen logikai viszonyt jeleznek a mellérendelő kötőszók a szövegben!

Most már vége volt a terveinek: adoptálni a fiút, megadni neki a nevet és a vagyont.

-          Nem, nem. Az életébe kerülhetne, megölnék, ha az útjukba állítanám. Tehát nem állítom az útjukba.

Reszketett a gyerekért, de nem merte szeretni többé. Megállapított egy új rendszert, a védelem taktikáját. És ez kegyetlen és bolond taktika volt. Ráparancsolt  a fölébredt fiúra, hogy szólítsa ezentúl tekintetes úrnak, és ne szeresse többé.

 

(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője)

22) Próbáld ki, hogy hányféle kötőszót használhatnál az alábbi tagmondatok összekötésére!

A szomszédaink sokat dolgoznak, ______________ nem pihennek.

 

23) Húzd alá a segédigéket a szövegben! Figyeld meg, hogy mi a feladatuk a mondatokban!

A nagymamám tanítónő volt. Mára már ősz lett a haja. A régi tanítványai nagyon kedvesek voltak. Meglátogatták őt a születésnapján. Én is tanítónő leszek. A nővérem festő lesz. A helyi tévéadó hamarosan be fogja mutatni a képeit. Mindannyian nézni fogjuk az előadást. Jobb lett volna, ha nem délelőtt lett volna a műsor.

 

24) Állapítsd meg, hogy mely mondatokban van ige, és melyekben segédige!

Most nem vagyok otthon.                                         Foglalt vagyok egész nap.

Két kisbíró volt a piactéren.                                      A nagypapám bíró volt.

Péter jövőre már az egyetemen lesz.                         Péter ügyvéd lesz.

Gyorsan elmúlt a jókedve.                                        Erzsi elmúlt húszéves.

A tóban halat fogunk.                                                           Holnap el fogunk menni a tanyára.

Andris a legszívesebben a tónál volna.                     Játszhattál volna a húgoddal.

Nem lehet itt csónakázni.                                          Pedig a csónakázás érdekes lehet.

Csaba otthon maradt egyedül.                                  Csaba éhes maradt az uzsonna után is.

Kék ruha lenne rajtunk.                                             Bárcsak ez a ruha kék lenne.

 

25) Nevezd meg a szövegben levő szavak szófaját! Írd be őket a táblázatba a megfelelő helyre!

-          Menjen, kend, hamar, és hozza el az esernyőt, az almárium mellé van támasztva.

Kvapka Pál bámész szemeket vetett a tisztelendőre. Tudta is ő, mi az az esernyő!

- Ej, no – mondá a pap türelmetlenül -, azt a nagy vászonkarika-formát értem, amit a kis húgom kosara felett találtunk tegnapelőtt.

 

 

ALAPSZÓFAJOK

 

 

VISZONYSZÓK

 

 

MONDATSZÓK

 

 

 

26) Állapítsd meg, hogy mi a szófajuk a kiemelt szavaknak a mondatokban!

Este olvasni szoktam. – Szép ez az este.

Kék sapkát kaptam a születésnapomra. – Kedvenc színem a kék.

A ház körül szaladgálnak a kutyakölykök. – Körülkerítettük az udvart.

Olasz pizzát ettem vacsorára. – Egy vidám olasz ült mellém a repülőgépen.

Öt halat tettem az akváriumba. – A szerencseszámom az öt.

 

27) Határozd meg a kiemelt szavak szófaját! Írj néhány példát a táblázatba az elemzett szavak közül!

A hallgatás az addigi jelkibocsátás megszűnése. A hallgatás is közöl valamit. A jel meg nem érkezése éppoly tartalmas üzenet lehet, mint a megérkezése. A meg nem írt, el nem küldött levél többet mondhat a kézhez kapottnál.

A jelkibocsátás huzamos szünete előrefelé, hátrafelé is nyomatékosítja az elhangzottakat. A gyermek első értelmes szavai, az elhunytak utolsó szavai ezért olyan jelentősek.

Más a levegője társaságban a „vihar előtti csendnek”, mint a kezdő mesélő elakadásának. Más a bamba elrévedésnek, mint a partnert szavához segítő, előzékeny kivárásnak. Hallgathatunk elővigyázatból, ha megszólalnunk kockázatos. Bűntudattól eltelve is hallgathatunk; az elnémulás ebben a helyzetben kapituláció, lábhoz tett fegyver.

Van, hogy kötelező a hallgatás, mert: áhítatunk, tiszteletünk csak így közölhető. Részleges hallgatást ír elő néhány társadalmi helyzet; kihallgatáson, iskolai felelet közben, bíróságon, feljebbvalónkkal beszélve többnyire csak válaszolnunk szabad, kérdéseinket magunkba kell gyűrnünk. A barkochba válaszolója csak eldöntendő kérdésekre felelhet.

ALAPSZÓFAJOK

 

 

VISZONYSZÓK

 

 

MONDATSZÓK

 

 

 

28) Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját!

Hogy vagy édes szolgám, nem haltál meg éhen?

Nem evett meg vad ezen a vad vidéken?

 

Tündéri ábránd az ifjú világa.

 

Ifjú vér, öreg bor fickándott erökben.

 

29) Melyik szófaji csoportra vonatkoznak az alábbi megállapítások? Írd a mondatok ellőtt álló betűt a megfelelő helyre! Olvasd össze az egyes csoportokhoz írt betűket! Akkor dolgoztál jól, ha a betűket összeolvasva egy-egy szót kapsz. Határozd meg a kapott szavak szófaját!

Í) Önálló mondatrész szerepét betöltheti.

R) Jelentésük önálló, tartalmas jelentés.

E) Mondatrész szerepét nem tölthetik be.

L) Általában nem toldalékolhatók.

J) Az idetartozó szavak egy része a beszélő érzelmeit fejezi ki.

Ő) Jelentésük viszonyjelentés.

Á) Az átmeneti szófajok is ebbe a csoportba tartoznak.

H) Az állathívogató és –terelő szók is részei e csoportnak.

L) A névelőt és a névutót is ide soroljuk.

S) Az idetartozó szófajok toldalékolhatók, kivétel a határozói igenév.

A) Mindig mondatértékűek.

 

30) Bizonyítsd példamondatokkal, hogy az alábbi névutók egyaránt kifejezhetnek hely- és időviszonyt!

alatt, között, keresztül, előtt, túl, felé

 

31) Határozd meg, hogy a következő mondatpárokban a kiemelt szavak közül melyik igenév, és melyik névutó!

Kezdve a gyakorlatokat, megfájdult a feje.

Mától kezdve mindennap fogok tornázni.

 

Anya Tomi bizonyítványát nézve nagyon elszomorodott.

Születésére nézve polgári családból származott.

 

Az utazás régtől fogva dédelgetett vágya volt.

A fiú a lány kezét fogva sétált a parton.

 

32) Pótold az alábbi mondatok hiányzó igekötőit! (Vigyázz, mert van olyan mondat is, amelyikből nem hiányzik az igekötő!)

A tanács _______ tárgyalta a következő év termelési tervét.

Ma ne kézbesítsd _______ a levelet!

A titkárnő fogja ezt az ügyet _______ bonyolítani.

A dolgozat előtt még _______ fogjuk beszélni a példákat!

Az udvaron a nagy hidegben minden növény _______ fagyott.

A télen sok hajléktalan _______ fagyott.

 

33) Határozzátok meg a kiemelt szavak szófaját!

Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.

Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.

- Igaz volna ama vád,

hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?

- Egy nagymamát? Egy grammot se!

Ez az egész csak Grimm-mese!

- Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád?

Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát!

- Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!

Én még az almát is hámozva eszem meg.

- Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten,

mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.

- Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba.

Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta,

s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok,

a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.

- Én úgy tudtam, Önnél szabály,

hogy csak friss húsárut zabál.

- Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,

zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze.

- És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?

- Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!

 

(Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát)

 

34) Keress a szövegből példát a megadott szóalakokra!

Nem telt bele egy hét se, mikor belátta tanító urunk, hogy nem kuckóba való diák a kis bice-bóca. Tűz volt az esze, gazdag a lelke, magakedveltető minden tette-vette. Ráparancsolt a tanító úr, hogy mondja meg, ki mellé szeretne ülni a legjobban.

- A ködmönös fiú mellé – ez volt Pálistók Peti válasza, s én még ma is büszke vagyok erre a válaszra.

Mikro aztán mellém került, úgy összebarátkoztunk, hogy még estig is alig akartunk szétválakozni. Rendesen elkísértem egész a papok kertjéig, onnan is csak azért fordultam vissza, mert alkonyattájt mindig ott ólálkodott a vén bűbájos, és én olyankor mindjárt fölvettem a szaladjvári nevet.

Egyszer azonban nem az öregapja várta a kis bice-bócát, hanem egy másik öregecske, akiről már messziről láttam, hogy bányász. Bőrkötője volt, lámpás a rézcsatos övében, a vállán meg csákány.

- Ez Péter apó – mondta a kis bice-bóca. – Egy bányában dolgoztak nagyapóval, mikor még az is bányász volt.

 

főnév + rag: ______________________________________________________________

múlt idejű ige + E/1 sz. igei személyrag: ________________________________________

igekötős ige: ______________________________________________________________

melléknév: _______________________________________________________________

melléknév + rag: ___________________________________________________________

főnévi igenév: _____________________________________________________________

tulajdonnév: ______________________________________________________________

 

Amikor a király megtudta, hogy szép menyasszonya, a hercegnő Székesfehérvárhoz közeledik, lóra pattant, és a főurak fényes kíséretével elébe vágtatott.

Téli idő járt, magas volt a hó, az olaszok erősen fáztak, maga a hercegnő is bámulva nézte a fehér világot, mert Olaszországban ritka a nagy hóesés.

A király a nyolcadik mérföldkőnél találkozott menyasszonyával, onnan díszmenetben jöttek egészen Székesfehérvárig.

Az út végig vörös posztóval volt borítva, és az út két oldalán mindenütt ujjongó, kiáltozó nép állott. Harsogtak a trombiták, szóltak a kürtök, énekeltek az emberek, olyan látvány és hangverseny volt ott, hogy aki látta és hallotta, soha el nem felejtheti.

Büszkén, boldogan ragyogott a hercegnő, aki az első szánban ült. Szép homloka, ívelt szemöldöke, telt halántéka, piros orcái, derűs szeme, szabályos orra és gyönyörű ajka úgy megnövelte ritka szépségét, hogy a nézőket magára Vénusra, a szerelem istennőjére emlékeztette.

Ezután megrendezték a koronázás szertartását, majd december közepén a király Budára vitte feleségét.

Budán fényes, gazdag lakodalmat rendeztek. A lakodalom több napon át folyt. Az egyik napon lovagi tornát rendeztek, a másikon érdekes látnivalókat mutattak be.

 

főnév + rag: ______________________________________________________________

múlt idejű ige + T/3 sz. igei személyrag: ________________________________________

tulajdonnév: ______________________________________________________________

melléknév: _______________________________________________________________

melléknév + rag: ___________________________________________________________

határozói igenév: __________________________________________________________

számnév: _________________________________________________________________

 1. Szintagmatan

 

1) Húzd alá a közmondásokban a szószerkezeteket! Állapítsd meg a szószerkezetek fajtáját!

Dobbal nem lehet verebet fogni.

Nem a ruha teszi az embert.

Minden szentnek maga felé hajlik a keze.

 

ALÁRENDELŐ SZERKEZET

MELLÉRENDELŐ SZERKEZET

 

 

 

 

 

 

2) Húzd alá az alanyi-állítmányi szószerkezeteket! Töltsd ki a táblázatot a szövegből vett példákkal!

Van, aki a buszról leszállva csak járdaszélességnyi távolságot futott, mégis facsarni lehet belőle a vizet. Csurog az arcáról, orra hegyéről, a tarkójáról. Egyetlen Niagara-látomás a világ. Nekem ma szerencsém volt: csak a fejem fölé tartott újságok áztak szét. Első fölocsúdásom így a megmenekülés örömének szól, a második – anyanyelvünk érzékenységének. Az ilyen mennydörgős zivatarra azt mondjuk: égiháború. Olyan nagyvonalú, érzékletes kifejezés, mintha a mi korunkban született volna. Pedig hol voltak még a földről az ég határvidékére átterjedő harcok; hol a szőnyegbombázások, gyors tüzelésű ágyúk, repülők, mikor már használták? E kifejezés kezdettől fogva telitalálat, de késői beérése még külön bizonyítja, hogy nem csak egy könyv, egy vers, egyetlne szó is lehet műalkotás, remekmű.

 

(Csoóri Sándor: Égiháború)

 

3) Jelöld a tagmondathatárokat a versben! Húzd alá minden mondatban az alanyt és az állítmányt, és állapítsd meg a fajtájukat!

Szórd szét kincseid – a gazdagság legyél te magad.

Nyűdd szét díszeid – a szépség legyél te magad.

Feledd el mulatságaid – a vígság legyél te magad.

Égesd el könyveid – a bölcsesség legyél te magad.

Pazarold el izmaid – az erő legyél te magad.

Oltsd ki lángjaid – a szerelem legyél te magad.

Űzd el szánalmaid – a jóság legyél te magad.

Dúld fel hiedelmeid – a hit legyél te magad.

Törd át gátjaid – a világ legyél te magad.

Vedd egybe életed-halálod – a teljesség legyél te magad.

 

(Weöres Sándor: Tíz lépcső)

 

4) Mivel fejezzük ki az általános alanyt a következő latin bölcsességekben! Elemezd a mondatokat mondatrészek és szófajok szerint!

A legfőbb jóra törekszünk mindnyájan.

Vállalj tisztséget, hogy használj!

A múltat már nem tudjuk megváltoztatni.

Amit el kell tűrni, tűrjétek el!

Alázkodj meg, hogy felemelkedhess!

Senki sem lehet önmaga adósa.

Mindenki mások hibájából tanuljon.

 

5) Elemezd a következő mondatokat mondatrészek szerint! Állapítsd meg, hogy mely mondatokban van ige, és melyekben segédige! Nevezd meg az állítmányok fajtáját!

A kitüntetés legyen az érdemmel arányos.

Isten, te légy az orvos orvossága.

A híres férfiak öregsége töretlen és biztos legyen.

Legyen meg a Te akaratod…

Jó lesz egyszer emlékezni a régi dolgokra is.

A vevő nem lehet előnyösebb helyzetben az eladónál.

Érzéseim a homlokomra vannak írva.

Könyveim számára mindig van időm.

A tisztességes ember mindig kezdő marad.

A gonosz birodalmak nem maradnak meg örökké.

 

6) Húzd alá a következő mondatok alárendelt alanyát! Rajzold fel a mondatok ágrajzát!

Megtérítette a biztosító a vihar okozta kárt.

A Feri vezette csoport eltévedt a sűrűben.

Az iroda szervezte kalandtúrára sok fiatal jelentkezett.

 

7) Bővítsd a mondatot!

A macska nyávog.

 

8) Húzd alá a tárgyakat a mondatokban! Milyen szófajú szóval és milyen raggal fejezzük ki őket? Ábrázold a tárgyas szószerkezeteket!

Tanulj meg győzni és veszíteni!

Ne akard más életét irányítani!

Ne vegyél drága tollat, bőröndöt, órát!

Kerüld a rosszat akaró embereket!

Tanulj meg mosolyogva élni!

 

 

 

9) Húzd alá a határozókat a következő mondatokban! Nevezd meg a határozók típusát és kifejezőeszközeit! Karikázd be a ragjukat vagy névutójukat!

Minden évben legalább egyszer nézz végig egy naplementét!

Késlekedés nélkül küldd el a köszönő táviratokat!

Töltsd fel vízzel a jégkockatartót!

A kölcsönkért motort tele tankkal add vissza!

Kritizálj négyszemközt!

Soha ne fizess félkész munkáért!

Pénztől ne várj boldogságot!

Minden probléma lehetőség a fejlődésre.

Örülj mások sikerének!

Vásárlásnál ellenőrizd az árakat!

Szeress őszintén és tiszta szívből!

Ne hagyd bevetetlenül az ágyad!

Légy bátor a főzésben!

Menj el szurkolni barátaid sportversenyeire!

Ne parkolj mozgássérültek számára fenntartott helyen!

Minden tavasszal ültess a barátaiddal együtt virágot!

Ne add a becsületedet pénzért, hatalomért vagy hírnévért!

 

(H. Jackson Brown: Kis útmutató az élethez)

 

10) Javítsd ki a mondatokban a rosszul használt igevonzatokat! Írd be őket helyesen a táblázatba az alaptagjukkal együtt! Keresd meg a szabad bővítményeket is a mondatokban! Ezeket is alaptagjukkal együtt írd a táblázatba!

Most lehetőségünk van az önálló gondolkodáshoz.

A diákkonferencián hamarosan megkezdik a vitát a házirend fölött.

Némely ember bizalmatlan minden iránt.

A szomszédok nagyon aggódnak a viszály elmérgesedésétől.

A csapatoknak gyorsan meg kell egyezniük a fegyverszünetről.

Az önkormányzatban döntenek az ügy fölött.

 

SZABAD BŐVÍTMÉNYEK

VONZATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Keresd meg a jelzős szószerkezeteket a mondatokban, és töltsd ki a táblázatot egy-egy példával!

Bömbölő haragra / fakadt a vihar százezer haragja.              (Illyés Gyula: A szil s a szél)

 

Napfogyatkozás jött szeme világára,

Melynek elmúlását hasztalanul várta.                                   (Petőfi Sándor: János vitéz)

Temetőben csendes az én házam,

Jobb neki ott énvelem egy házban.                                       (Arany János: Árva fiú)

Azóta nagysád lett belőle,

Hideg és büszke, mint szokás.

S a rege szólt: Volt egyszer egy lány,

ábrándos, szőke, kékruhás.                                                   (Reviczky Gyula: Első szerelem)

Életet kívánunk, valószínűt, nyerset…         (Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz)

 

ALAPTAG

BŐVÍTMÉNY

minőségjelzős

 

 

 

mennyiségjelzős

 

 

 

birtokos jelzős

 

 

 

értelmező jelzős

 

 

 

 

12) Egészítsd ki a hiányos mellérendelő szószerkezeteket többféle kötőszóval! Nevezd meg a szószerkezetek típusát!

A)    –

 

vidámat __________ búsat

____________ szépek, _______________ okosak ______

télen _______, nyáron _______

________ itt, ________ ott

 

B)    ó

 

csendes, ________ nyugtalan

_________ csalogány, __________ pacsirta

kicsi, _______________ erős

 

 

C)    ð

 

egyszerű, ____________ könnyű

okos, ___________________________ sikeres

szerencsés, ________________ boldog

 

D)    ï

 

világos, ________________ érthető

Ödönről, ________________ a barátomról

 

E)     ~

 

éltet _______ halált

_________ moziba, ___________ színházba

 

 

 

 

 

13) Alakítsd át a mondatokat a minta alapján! Figyeld meg, milyen szófajú szóvá alakul át az ige!

Éva tájképet fest. ¦ Az Éva festette tájkép a nappaliba kerül.

 

A vihar megrongálta a háztetőket.

A diáktanács döntést hozott.

Ádám csoportot vezet a gyalogtúrán.

 

14) Alkoss olyan mondatpárokat, amelyekben a felsorolt szavak egyrészt igeként, másrészt segédigeként szerepelnek!

fog, volna, volt, lesz, marad

 

15) Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy az állítmányok a meghatározott módban és időben legyenek! Húzd alá az új mondatokban az állítmányokat! Jelöld a segédigéket!

KIJELENTŐ MÓD

Jelen idő

Múlt idő

Jövő idő

Feri szakács.

 

 

Feri okos.

 

 

Kevés a szakács.

 

 

 

FELSZÓLÍTÓ MÓD

Jelen idő

Feri szakács.

 

 

Feri okos.

 

 

Kevés a szakács.

 

 

 

FELTÉTELES MÓD

Jelen idő

Múlt idő

Feri szakács.

 

 

Feri okos.

 

 

Kevés a szakács.

 

 

 

 

16) Hasonlítsd össze a magyar és az idegen nyelvi mondatok szerkezetét! Indokold meg az elemzés alapján, hogy miért nevezhetjük a névszói állítmányt is névszói-igei állítmánynak!

A könyv érdekes.

The book is interesting.

Das Buch ist interessant.

Az újság színes.

The newspaper is colourful.

Die Zeitung ist farbig.

A film izgalmas.

The film is exciting.

Der Film is aufregend.

 

17) Jelöld a megfelelő számmal, hogy milyen mondatrész a kevés szó a közmondásokban!

1 = mennyiségjelző    2 = állítmány              x = alany

 

1.

Kegyelemkenyérhez kevés fog is elég.

 

2.

Vad almának kevés a becse.

 

3.

Igen kevés kell a szúnyognak.

 

4.

Kevés vacsora, jó éjszaka.

 

5.

Rossz gyomornak becsülete a kevés eledel.

 

6.

Kevés nem árt, sok nem használ.

 

7.

Mi egynek sok, másnak kevés lehet.

 

8.

Kevés kárban sem nagy a haszon.

 

9.

Ki bölcset küld, kevés szóval küldi.

 

10.

Sok polyvában kevés a búza.

 

11.

Sok a parancsoló, kevés a szófogadó.

 

12.

Kevés van a fejben.

 

13.

Fél fogamra is kevés.

 

13+1

Kicsiny tüzet kevés víz olt.

 

 

18) Egészítsd ki a mondatokat soronként azonos szófajú szavakkal! Nevezd meg az így alkotott szószerkezetek típusát!

Az anyukám ________________, sőt ______________________.

Az apukám ________________ és _____________________.

A barátom nemcsak __________________, hanem ___________________ is.

A szomszédunk _________________ is, ____________________ is.

Szabadidőmben ____________________ vagy ________________.

Akár _______________, akár ___________________ hallgatok zenét, kikapcsolódom.

 1. Szintaxis

 

1) Alkoss az alábbi mondatokból különféle típusú mellérendelő összetett mondatokat!

Elkezdődött a tánc.                           Sokat nevettek.

Elaludt a villany.                                Jól érezték magukat.

 

2) Tedd ki a vesszőket, és tagold tagmondatokra a következő többszörösen összetett mondatokat! Elemezd a mondatokat ágrajzzal!

Elődeink azt hitték hogy a dalok a csend szülöttei akkor keletkeznek ha mindenki megpróbál a szépre gondolni. A dalok akkor alakot öltenek az emberek szellemében s a felszínre jönnek akár a tenger mélyéről a buborékok amelyek a levegőre törekszenek s ott szétpukkannak.

 

(Eszkimó sámánasszony)

Sport alatt mindazokat a mozgásokat és görcsöket értjük amiket evégből felheccelt emberek egyes testrészeikkel külön és egész testükkel oly célból végeznek hogy egyetlen rész sem maradjon azon helyen ahova az Isten teremtette hanem lehetőleg olyan helyzetet foglaljon el amire az illető testrész egyáltalában nincs berendezve.

(Karinthy Frigyes: Sport és természet)

3) Állapítsd meg az alábbi összetett mondatok fajtáját!

Legyen arra is időd, hogy néha megszagolj egy rózsát!

Csak ahhoz jön el a szerencse, aki fel van készülve a fogadására!

Sose cselekedj, amíg dühös vagy!

A „hogyan” legyen legalább annyira fontos, mint a „mit”.

Időnként gondolj arra is, hogy a hallgatással többet mondasz!

Minél többet tudsz, annál nagyobb lesz az önbizalmad.

Vigyázz azokra, akiket szeretsz!

Küldj virágot annak, akit szeretsz!

 

4) Határozd meg a mondatot alkotó szavak szófaját! Bontsd a szavakat morfémákra, és nevezd meg azok fajtáját! Elemezd a mondatot, és ágrajzot is készíts hozzá!

…mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban.

 

(Lukianosz)

5) Állapítsd meg, hogy melyik mondat egyszerű, és melyik összetett mondat!

Most bükkmakk vagy, vagy tölgymakk vagy?

Nyolc rossz rozsszem, tíz kis rizsszem minden kincsem.

Ha mégy, végy még négy vég gézt!

Ma, mama, maga meg Mara marad idehaza.

E helyt a rejtek retket rejt, és sajtot sejtet.

Köszméte közt mit látsz, kissrác?

Rajta varrt rojt s vert vért volt.

Hol nő sás, nős ács sást ás.

 

6) Állapítsd meg, hogy milyen mondatrész a főmondatokban kiemelt utalószó!

Aki mer, az nyer.

Otthon lakjék az, aki kedvére akar élni.

Akkora a feje, mint a sajtár.

Amilyen az ember, olyan a munkája.

Azt sem tudják, eszik-e vagy isszák.

Mit ész meg nem gyógyíthat, meggyógyítja azt az idő.

Ahol nincs, ott ne keress.

Addig hajlik a vessző, amíg gyönge.

Úgy verj éket a kemény fába, hogy szemedbe ne pattanjon.

Úgy megijesztették, hogy aratásig sem jő eszére.

Azért tart harapófogót a kovács, hogy meg ne süsse a kezét.

Nincs fájóbb seb annál, mit rokon kéz ejt rajtad.

Olyan barátja neki, mint eb a macskának.

Annyi esze sincs, mint egy tyúknak.

Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza.

 

7) Keresd meg, hogy melyik a főmondat a következő közmondásokban! Azután pótold a hiányzó utalószót bennük! Állapítsd meg az utalószó mondatrészszerepének az elemzésével, hogy milyen kapcsolat van a főmondat és a mellékmondat közt!

Kezét emeli, mikor lábát kellene.

Fogd a fogót, hogy kezed meg ne égesd.

Ki tövistől félti kezét, ne fogjon rózsaszedéshez.

Nem mind bíró, kinek pálca van kezében.

Nem jó ember, ki másnak szemébe nem mer nézni.

Sok idő eltelik, míg a gyermekből ember válik.

Amit nyer a réven, elveszti a vámon.

Ahol Isten őriz, pókháló is oltalom.

 

8) Bővítsd a tagmondatokat újabb tagmondattal többféleképpen! Ábrázold a tagmondatok közötti viszonyt!

Kiengedem a szellemet a palackból, és / de / vagy / ezért / ugyanis ...

 

9) Elemezd a szöveg mondatait mondatrészek szerint! Ábrázold a mondatok szerkezetét ágrajzzal!

Jászai Mari, a híres színésznő vendégként játszott egy vidéki színházban. A partnere csapnivalóan gyenge színész volt. Jászai a próbán sokat küszködött vele. Este az előadáson is sikerült elrontania Jászai legszebb jelenetét.

-          Miért lett maga színész? – fakadt ki a színésznő.

-          Mert ellenállhatatlan vágyat éreztem a világot jelentő deszkák iránt.

Jászai komoran válaszolt:

-          Akkor miért nem lett asztalos?

 

10) Írd a közmondások mellé a megfelelő ágrajz betűjelét!

Nem jó az igazat hangosan hegedülni.

Messze ér az igazság keze.

Nem sok tétovázást kíván az igazság.

Legnehezebb az igazat tűrni.

Igaz embernek minden út egyenes.

A bolondok és a gyermekek hamar kimondják az igazat.

 

Asztali nézet