szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

fogalmazás

Petőfi Sándor: Az alföld

1. A vers műfaja:_________________________________________2/

2. Az alföld c. Petőfi-versben a/az________________és a/az_______________

közti síkság jelenik meg.(Nevezd meg a két folyót!) 2/

3. Petőfi szembeállítja az alföldi tájat a/az __________________________(mivel?)

Míg amazt___________________,az alföldet _____________________. 3/

4. Mit jelképez számára az alföld?_________________________________. 2/

5. Mondd-minél több- szinonimával: a l f ö l d !

6.   Milyen állatok gyűjtőnevei az alábbi szavak?

a/ gulya:_________________őrzője:_______________

b/ ménes:________________őrzője:______________                     4/

7. Milyen színű a smaragd?________________________1/

8. Kik látogatják a csárdát? (Mit tudsz róluk?)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5/

9. Mi a királydinnye?_____________________________________________2/

10. Mi fészkel a királydinnyés homokban?____________________________1/

11. Miért éppen oda fészkel?_______________________________________2/

12. Mi az árvalányhaj?____________________________________________2/

13. Milyen színű a szamárkenyér virága?______________________________1/

14. Mik térnek megpihenni a tövéhez?________________________________2/

15. Miért kék a a gyümölcsfák orma? ________________________________2/

16.Minek a jelképe a bölcső és a szemfödél?___________________________2/

17. Adj tájleírást a számodra legvonzóbb vidékről! Ne feledkezz meg az ábrázolás logikai rendjéről(közelről távolra, ill. fordítva; madártávlatból ;elhelyezkedés;növény-és állatvilág szemléletes, képszerű bemutatása; egyéni vélemény és/vagy vallomás)!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Asztali nézet