szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

Egy jó gyakorlat…

Színe és visszája avagy diáknyelv és köznyelv

(2008. március 28. / 6. b osztály- 3 x 2 fő)

 

Intézmény neve, címe: Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola

6400 Kiskunhalas, Fazekas G.  utca  1.

Teljesítő neve: Mészárosné Farkas Mária

Már Jókai említi az ún. csittvári krónikát, amit 1665-től kezdve Sárospatakon írtak, s minden nevezetes esemény, melyről hallgatni kellett (szerinte innen a „csitt” elnevezés), belekerült. Ma tanító magyartanárként bárki azt hihetné, a diáknyelv egyszerű nyelvi alakulat, elvégre mindannyian voltunk diákok… Csakhogy a diáknyelv használói – akik fiatalok, a diáklét megélői, aktuális szereplői – nagyon kreatívak, a diáknyelv így általuk folyvást változik, meg-megújul: ami ma menő, holnapra talán megmosolyognivalóan elavultnak hathat…

 

Tevékenységek / gyakorlatok / feladatok

Módszer

Eszközigény

Időterv (perc)

Szervezési kérdések

Feladatok ellenőrzési / értékelési módja

Tevékenytetés:

a diákélet fogalmainak, tárgyainak sajátos elnevezései

Megfigyeltetés:

tréfás szóképzés és szórövidítés, humoros szóképek és olykor az argó

Összehasonlítás: a diákok beszédmódja, csoportnyelve, ill. a köznyelv

Tükör

Füzet

Toll

 

6

 

Előkészítő feladatok; ráhangolódás,

párok szervezése,

a feladat megvalósításának tartalmi és formai eltervezése,

kivitelezése,

„szinkrontolmácsolás” előadása

 

Hatáselemzés véleménynyilvánítással, beszélgetéssel, melynek során az alábbi kérdésekre keresünk választ:

  • Kell-e ez a változatosság?
  • Közel került-e a diáknyelv a köznyelvhez?
  • Miből fakad a diáknyelv folytonos megváltoztatási igénye?
  • Miféle hatások érik a mai diákot, ezáltal mi formálja nyelvhasznála-tukat? (média, zene, bulvársajtó, Internet, ill. szociokulturális háttér…)

 

A diáknyelvi szavak stílushatását környezetfelidéző szerepük adja. Akad közöttük nyelvhelyességi szempontból kifogásolható, de a szépirodalom, főleg az ifjúsági irodalom gyakran használja őket a reális ábrázolás eszközéül. Ha érteni szeretnénk gyermekeink szavát, az efféle feladatok nagyban segíthetik ezt a szándékunkat, ráadásul az órák hangulata is maradandó élményt (flow!) nyújt(hat).

Kiskunhalas, 2008. március 28.                                               Mészárosné Farkas Mária

 

Asztali nézet