szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

szónokAZ EMLÉKEZETES ELŐADÁS

Az emlékezetes szöveg szerkezete, felépítése

 • A bevezetés
 • A figyelem felkeltésének és a jóindulat megnyerésének eszközei
 • A befejezés
 • A befejezés mint a bevezetés tükörképe
 • A gondolatok kisarkítása és a hallgatók áthangolása
 • A bevezetés és a befejezés: melyik szülessék meg előbb?
 • A fordulópontok; a feszültség  és érdekesség nagysága a beszéd fő részeiben
 • A tételmondat; a tagoltság  és arányosság a szövegben
 • A tapscsapdák a szöveg szerkezetében

Az emlékezetes szöveg stílusa

 • A nyelvi gazdaságosság, tömörség
 • A világosságot, érthetőséget és követhetőséget biztosító elemek
 • Az aktív szerkezetek
 • A képszerűség

Érvelés a szövegben

 • Az érvelő meggyőzés  és a rábeszélés
 • A manipuláció és a demagógia nyelvi elemei
 • Az érvrendszer
 • Egyoldalú érvelés
 • Kétoldalú érvelés
 • A vakcsoport-technika

AZ EMLÉKEZETES BESZÉLŐ, ELŐADÓ

 • A kiállás üzenet-értéke
 • A tekintet szerepe a figyelem fenntartásában
 • A hang „használata”
 • A kéz „használata”
 • A lámpaláz kezelése

Váratlan/nehéz helyzetek, -reakciók kezelése

 • „Helyválasztás” a megszólalási sorrendben
 • Kritikus figyelem, elutasítás a hallgatóság soraiban
 • A poszturális tükör
 • Feszültségoldás ugyanazon kommunikációs egységen belül

 

Asztali nézet