szine-langja-kocc.jpg T  A  N  U  L  Ó   S  A  R  O  K ballagas.jpgszine-langja.jpg
 - alap- és középfokú iskolák diákjai számára

          Mészárosné Farkas Mária honlapja
        Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola,     Kiskunhalas    Az idő pénz, ne pazarold! 
MENÜ

3. Helyesírási gyakorlatok a szófajok körében


3.1 Az igék felismerésének gyakorlása. Az igekötős igék gyakori eseteinek helyesírása


1. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet!

a) Egy-egy szóval válaszolj a kérdésekre!

Mit csinálnak a gyerekek? _____________________________

Mi történik a képen? __________________________________

Sorolj fel olyan cselekvéseket, amelyeket te is szívesen csinálsz a játszótéren!

___________________________________________________________________________

b) Írj le öt cselekvést, öt történést jelentő igét a képről!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Diktáljatok egymásnak szerepcserével a következő szavakból egy-egy sort! Csak az igéket írjátok le!

világos,  hatszor,  úszik,  fut,  toll,  több,  mászunk

baba,  sírsz,  nevetünk,  selyem,  kér,  gombolyít

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

a) Ellenőrizzétek közös megbeszéléssel, amit leírtatok! Javíts, ha hibáztál!

b) Alkoss egy kérdő, egy felkiáltó és egy kijelentő mondatot a fenti igékkel!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Vedd elő a betűs dobókockádat! Dobjatok a társaddal ötször!

a) A kapott betűkkel írjatok minél több igét!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

b) Három igével alkossatok mondatot!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Válogasd ki az igéket a szavak közül és írd le őket!

írsz,  író,  fúrunk,  írás,  tánc,  futsz,  kérés,  kés,

futás,  írtok,  szednek,  nézel,  fut,  szedés,  kérünk

a) Jelöld a leírt igékben álló egyenes vonallal a szótövet! (így: fúr ׀ unk)

b) Karikázd be a toldalékokat!

c) Vedd elő a cselekvők személyét is jelölő dobókockát! Dobj ötször, és a személyeknek megfelelően írj igéket!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


5. Keress a legutóbb olvasott olvasmányban tíz igét! Olvasd fel őket hangosan! Mondd el, hogy milyen számú, hányadik személy a cselekvő!


6. Olvasd el a következő receptet!

Elmondom, hogyan készítünk a táborban bográcsban paprikás krumplit. Először fát aprítunk, azután meggyújtjuk a tüzet. Zsírban megpirítjuk a hagymát, majd zöldpaprikát, paradicsomot és piros paprikát adunk hozzá. Beletesszük a burgonyát. Vízzel felöntjük. Sóval ízesítjük és kolbászt rakunk bele.

a) Te főztél-e már bográcsban? Mesélj róla!

b) Keress a szövegben igéket! Írd le őket a füzetbe!

c) Ki végzi a cselekvéseket? Mi jelzi ezt?

d) Húzd alá a leírt igék közül azokat, amelyekben találsz hosszú magánhangzót!

e) A leírt igékben karikázd be az igekötőket!

f) Írd le ismét azokat az igéket, amelyeknek a helyesírása eltér a kiejtéstől! Jelöld az ige tövét és a toldalékait!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

g) A szöveg utolsó három mondatát alakítsd át úgy, hogy az igék múlt időben legyenek! Írd le ezeket a mondatokat!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
7. Írd a táblázat megfelelő helyére az alábbi igéket!

akadjon,  kapj,  állj,  kérni  fog,  várj,  kért,  voltunk,  vagyok,  volna,

szeretnék,  felelt,  mentem  volna,  mondták,  nézz,  ugrálj,  lennék,  fütyüljetek

 

Kijelentő mód

Feltételes mód

Felszólító mód

Múlt idő

 

 

 

Jelen idő

 

 

 

Jövő idő

 

 

 

 

Melyik rubrikába nem tudtál szót írni? Miért?

_________________________________________________________________


8. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Róka koma a szőlőhegyre tartott.

A tyúkpecsenye után szívesen harapna egy kis csemegét.

– Várj csak, te tolvaj! – kiáltotta a vadász.

Rókánk bánatában búsan elkullogott.

a) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

b) Húzd alá a mondatokban az igéket!

c) Írd föléjük az igemódokat!

d) Karikázd be az igekötőket!


9. Beszéljétek meg, mit jelentenek a következő szólások!

Megüti a bokáját.

Elhúzza a nótáját.

Kiteszik a szűrét.

a) Alkossatok rövid történeteket a szólások felhasználásával!

b) Másold le a szólásokat!

c) Karikázd be az igekötőket! Indokold a helyesírásukat!

d) Gyűjts te is olyan szólásokat, amelyekben igekötős ige van!
10. Párosítsd az igekötőket az igékkel!

Igekötők:              Igék:

be                         ír

át                         néz

össze                    fut

ki                         ráz

le                          mond

fel

vissza

a) Írd le a párosítással alkotott igekötős igéket a füzetedbe!

b) Színessel karikázd be az igekötőket!


11. Állapítsd meg, melyik helyes!

a) Másold le az igekötős igék három változata közül azt, amelyiknek helyes az írásmódja!

visszamegy                    vissza megy                   vissza-megy

át fog jönni                   átfog jönni                    át fogjönni

fel-áll                             feláll                              fel áll

ide akartenni                 ideakar tenni                 ide akar tenni

kinéz                             ki néz                            ki-néz

rá fogjákírni                  ráfogják írni                  rá fogják írni

odakiált                         oda-kiált                        oda kiált

b) Indokold választásodat!


12. Olvasd el a következő mondatokat! Pótold a hiányzó igekötőket!

Válassz a következő igekötők közül: fel-,  le-,  el-,  ki-,

Tavasszal a földeken szántanak, ________vetik a gabonát.

A gyümölcsösökben _________metszik a száraz ágakat.

A veteményeskertben _________vetik a sárgarépa-, retekmagokat.

Májusban _________ültetik a palántákat a _________melegedett talajba.

a) Másold le a füzetedbe az igekötős igékkel kiegészített mondatokat!

b) Írd le az igekötős igék helyesírásának másik két változatát is!
13. Olvasd el a hibásan írt szöveget!

Egy amerikai kutató bizonyíttabe, hogy az egyes tücskök csak a hangjuk alapján találjákmeg egymást. Telefon kapcsolatban álló, külön szobában két tücsköt helyezettel. Az egyik tücsök, amikor párjának hangját meg hallotta a telefonon keresztül beakart menni a telefon kagylóba. Nem tudta, hogy az csak egy telefon kagyló.

a) Beszéljétek meg a szöveg javítására vonatkozó javaslataitokat!

b) Másold le helyesen a szöveg hibásan írt szavait!


14. Olvasd el figyelmesen az alábbi igéket! Egy hibás szót rejtettünk közéjük.

a) Melyik lehet az? Miért?

felgyújt                meggyújt

felolt                    leolt                      elolt

felkapcsol            bekapcsol             lekapcsol              kikapcsol

b) Ha megtaláltad a hibát, foglald mondatba a helyes szóalakot!


15. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kifejezéssel!

bele szokott              beleszokott

Péter _________________ nézni a tankönyvébe, mielőtt felel.

Péter _________________ már a rendszeres tanulásba.


meg fogja                 megfogja

_________________ a füzeteit, a könyveit, és a táskába teszi őket.

_________________ tanulni a verset.

a) Indokold a mondatok értelmezésével a jó megoldást!

b) Gyűjts te is hasonló mondatpárokat!

c) Két mondatot írj le a füzetedbe!


16. Olvasd el az elindított mesét!

Élt egyszer nem messze az erdőtől egy gonosz asszony két lányával. Édeslánya, a csúnya Kata, olyan lusta volt, hogy csak a déli harangszó kongatása csalta ki az ágyából. A szép, szorgalmas mostohalány, Márika meg reggeltől estig dolgozott, főzött, mosott, takarított, és mégis mindig megszidták.

a) Gyűjtsd ki a meséből az igéket! Írd le őket a füzetedbe!

b) A leírt igékben karikázd be az ige idejét kifejező jeleket!

c) Húzd alá az igekötős igéket!

d) Gyűjts szószerkezeteket a szövegből! Írd le őket! Így: melléknév + főnév

e) Folytassátok a mesét elképzelésetek szerint!

f) Készíthettek rajzot is a meséhez!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17. Másold le a mondatokat a füzetedbe!

Tavasszal, amikor kivirágoznak a gyümölcsfák, a kert új élettel telik meg. A vadul burjánzó kertekben sok állat berendezkedik. Ott mindent megtalálnak, amire az élethez szükségük van: táplálékot, vizet és lakásnak való sok, kis zugot.

a) Húzd alá a mondatokban az igéket!

b) Színessel karikázd be az igékhez kapcsolódó igekötőket!


18. Tollbamondás után írj!

A nyár folyamatosan munkát ad az embereknek. A kertekben kapálnak, gyomot irtanak, locsolnak. A beérett borsót, babot leszedik. A gyümölcsöskertekben leszüretelik a megérett cseresznyét, meggyet, barackot. A szántóföldön megkezdődik a gabona aratása.

a) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

b) Húzd alá a szövegben az igekötős igéket!

c) Írd le őket elválasztva!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________19. Játsszatok a szavakkal!

Mit tesz a szél? à fúj, zúg, üvölt, lengedez, süvít, támad, tombol, cirógat, susog, surran

a) Egészítsétek ki a megkezdett mondatokat! Válogassátok ki a megfelelő kifejezéseket!

A vad orkán ________________

A tavaszi szellő __________________

Az enyhe nyáresti fuvallat _________________

Az északi szél _________________

b) Folytassátok a mondatok alkotását! Legyen minél változatosabb!


20. Játék a versekkel

A vers is játék, varázslatos játék a szavakkal. A vers olyan jó barát, ami mindig kéznél van. Ha szereted a verseket, soha nem unatkozol, soha nem vagy egyedül. Próbálkozz te is versírással! Folytasd, egészítsd ki a gondolatokat!

A kertekre leszállt a dér,

gyorsan _______________ a levél.

_______________ a rétek

üres már _______________ .

 

3.2 A főnevek felismerésének gyakorlása. A tulajdonnevek kezdőbetűjének helyes jelölése


1. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet! Csak főnevekkel válaszolj!

a) Kik vannak a játszótéren?

b) Sorold fel a képen látható tárgyakat!

c) A gyűjtött főnevek közül írj példát a következőkre:

élettelen dolog neve: __________________________________________________________

élőlények neve: ______________________________________________________________


2. Szavak bújtak el az alábbi betűsorban.

SÁSKACSAPATKÓVÁLYOG

a) Keresd meg őket, és írd le a füzetedbe!

b) Figyeld meg a szósor szabályát! Folytasd!

c) Kezd a szavak olvasását az utolsó szóval! Így ugorj visszafelé a szemeddel!

d) Húzd át a szósorban azt a szót, ami nem főnév!

e) Mondd más szóval a kóvályog kifejezést!


3. Próbálkozz a következő szólánccal! Az előző feladat szerint járj el!

BÚTORMADÁRDARABOLNABÁLNA

a) Olvasd a szóláncot az elejéről!

b) Versenyezzetek, ki talál több értelmes szót a betűsorban!

c) Ha van kedvetek, írjatok egymásnak hasonló, érdekes betűsort!


4. Keresd meg a főneveket a szavak közül! Húzd alá!

levél            szoba          édes            öt                Kati            Bodri

sok              alszik          kislány        apa             első             iskola

asztal          beszél         Pest            énekel         álom           Sió

a) Hogyan csoportosítanád az aláhúzott főneveket? Adj címet a csoportoknak!

__________________________________________________________________________

b) Írj te is mindegyik választott csoportodhoz két-két főnevet!
5. Melyik könyvet olvastad utoljára?

a) Írd le a könyv adatait!

Az író neve: _______________________________________

A könyv címe: _____________________________________

A könyv főszereplője: _______________________________

A könyv kiadója: ___________________________________

b) Mutasd be a társaidnak az olvasott könyv egy érdekes részletét! Miért olvastad szívesen?


6. Keress az egy sorban lévő tulajdonneveknek megfelelő köznevet!

Petőfi Sándor      Weöres Sándor         Arany János

Anglia                  Belgium               Hollandia

Gellérthegy          Szeged                 Pécs                     Mátra                   Szolnok

Ráró                     Buksi                   Pejkó                   Csillag

a) Írd le őket a füzetedbe!

b) Válassz két szót valamelyik sorból, és alkoss velük mondatot!


7. Keress a naptárban olyan tulajdonneveket, amelyekben -j, vagy -ly betű szerepel! Írj le ötöt közülük!

a) A mondatokban tulajdonnevek bújtak el. Keresd meg őket!

A halász lóra pattan.

A tűzhely vasán dorombol a cica.

A ház ablaka tiszta.

b) Írd le a megtalált neveket, ügyelj a helyesírásra!

__________________________________________________________________________

c) Írj te is hasonló rejtvényt! Társad keresse meg az elbújt neveket!


8. Nevek lánca

a) Alkoss olyan személyneveket, amelyekben a vezetéknév is keresztnév!

Például Rózsa Sándor, Sándor Móric, Móricz Zsigmond

b) Ha sikerül, alkoss szóláncot a szavakból!
9. Gyűjts családneveket a megadott szempontok alapján!

a) Tulajdonságot fejez ki:

Nagy, Fekete, Szép, _______________________________________________________

b) Állatok nevéből származnak:

Farkas, Sas, Lovas, _______________________________________________________

c) Mesterségre utalnak:

Kádár, Pap, Szűcs, _______________________________________________________

d) Hangszerek nevéből alakultak:

Hegedűs, Dobos, Lantos, __________________________________________________

e) Népek nevéből erednek:

Magyar, Német, Török, ___________________________________________________

f) Testrészek neveiből származnak:

Fejes, Hajas, Szemes, _____________________________________________________

g) Növények nevéből lettek:

Hárs, Erdős, Rózsa, ______________________________________________________


10. Vannak beszédes családnevek is. Sokszor az írók így nevezik el hőseiket. A szereplők neve gyakran utal a tulajdonságaikra is.

a) Rajzold le, milyen lehet az, akit a mesében így hívnak:

Nyakigláb                   Cérna Gyuri                    Súlyosdi                        Málészáj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) A mesékben sok beszélő nevet találsz. Gyűjts néhányat!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Találj ki te is hasonló neveket!

__________________________________________________________________________


11. Virágom, virágom

a) Írd le a virágnevekből származó utóneveket kiegészítve!

____ózsa,            ____bolya,           ____iola,

____irág,             ____oglárka,        ____amilla,

____ácint

b) Rajzold le a szópárok jelentését!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


rózsa – Rózsa                                                      Ibolya – ibolya

c) A lerajzolt szópárokat helyezd mondatba! Írd le őket a füzetbe!


12. Keresd meg a mondatokban a tulajdonneveket!

Budapesttől néhány kilométerre épült Gárdony, a Velencei-tó partján. Busszal, vonattal, autóval rövid idő alatt eljuthatsz oda. A múzeumban sok érdekességet láthatsz Gárdonyi Géza életéből.

a) A megtalált főneveket írd le!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Te jártál-e már a Velencei-tó partján? Mesélj róla a társaidnak!

c) Ha teheted, látogass el oda! Gyönyörködhetsz a tó szépségében!


13. Versenyezzetek!

a) Vegyétek elő a térképet! Gyűjtsetek olyan helységneveket, amelyekben a felsorolt állatok közül szerepel valamelyik! A szó toldalékos alakja is lehet a helységnévben (például: Lovasberény)

szarvas        farkas         hal          ló                sikló              rák            hód

a) Számoljátok meg, kinek sikerült a legtöbbet találnia!

b) Ha jártál már valamelyik helységben, mondd el, merre van, miről híres!
14. Olvasd el többször a következő szavakat!

titkokat           fényképek            lelkiismeret

könyvet           kosarakban           felhős              kapuba

ablaktól           lányokhoz            fiúknak

a) Írj le emlékezetből annyi szót, ahányat sikerült ezekből megjegyezned!

b) Ellenőrizd a munkádat!

c) Pótold a szósort azokkal a szavakkal, amelyekre először nem emlékeztél!


15. Olvasd el a szóoszlopokat! Milyen szabályt vettél észre?

 

bú, búja, búra, búval

cím

címez, címek, címről

díj

díjaz, díjtalan, díja, díjat

gyík

gyíkok, gyíknak, gyíkot

húg

húga, húgom, húggal

íj

íjász, íjak, íjról

művel, művész, műve, műben

rím

rímes, rímek, rímet

síp

sípol, síppal, sípja, sípot

szín

színész, színe, színek

 

a) Írj a szóoszlopokból emlékezetből minél több főnevet!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

b) Foglalj mondatba négy ragos főnevet! Írd le őket!

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


16. Egészítsd ki a mondatokat a kiemelt szavakkal! Használd a megfelelő toldalékokat!

a) út,  tűz

Az ___________ mellett a gyerekek ___________ raktak.

b) fű,  rúd

Száraz ___________ is szórnak rá, és hosszú ___________ piszkálják, hogy égjen.

c) út,  kút

Nem messze tőlük, az ___________ jobbra egy ___________ is van.

d) kút,  víz,  tűz

A ___________ fogják merni a ___________, hogy eloltsák a ___________.


Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!


17. Tollbamondás után írd le a szöveget!

(Magyarország két legnagyobb folyója a Duna és a Tisza. Sok apró folyó és patak vize folyik beléjük. Laci és Tamás már többször utazott csónakon és hajón. A Dunán eljutottak Mohácsig is. Útközben figyelték a part menti városokat, falvakat.)

a) Ellenőrizd a munkádat!

b) Írd át a tulajdonnevek kezdőbetűjét színessel!

c) Karikázd be a névelőket!

d) Húzz alá három ragos főnevet!


18. Toldalékos játék

a) Vegyétek elő a toldalékos dobókockát! Az egyik játékos mondjon egy főnevet, a másik dobjon egy toldalékot! Ha a toldalék illeszkedik a főnévhez, az a játékos írhatja le a szót, akinél a dobókocka van. Ha a dobott toldalék nem illeszkedik a főnévhez, újra dobás következik. Az nyer, aki több szót tudott leírni.

b) Cseréljetek szerepet!

c) A toldalékos főnévvel mondjatok mondatot is!


19. A táblázatban szótöredékeket látsz. Ha jól illeszted össze őket, egy értelmes mondatot kapsz.

 

Tisz-

tu-

gon-

-jel

-ni-

fej-

-dol-

-ta

-kod-

-dott

 

a) Írd le a füzetedbe a megfejtést! Magyarázd meg a jelentését!

b) Húzd alá a mondatban a ragos főnevet!

c) Értelmezzétek közösen a következő mondatokat! A fej szónak melyik jelentése érvényesül bennük?

Olyan a feje, mint egy biliárdgolyó.

Vigyázz, a fejeddel játszol!

Fej vagy írás?

Peti volt az osztály feje.

A gombostű feje leesett.

Fején találta a szöget.

d) Találtatok-e összefüggést a fej szó különböző jelentései között?

e) Mondjatok olyan mondatokat, amelyekben a fej szó más-más jelentésben szerepel!

f) Gyűjtsétek össze közösen, minek lehet feje! Amelyiket tudjátok, ábrázoljátok rajzban is!


20. Állítsd betűrendbe és másold le az állatneveket!

a)

Kurra, Bodri, Vuk, Csí, Íny, Lutra, Gege, Szú, Vahúr, Kag, Unka, Kalán, Círmi, Lóri

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Adj saját megkülönböztető nevet a következő állatoknak!

nyúl            béka           egér            sün

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


21. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Az Erzsébet híd környékén Pest belvárosa nyúlik el hosszan. A belvárosból két sugárút indul ki. Az egyik a Kossuth Lajos utca, a másik az Andrássy út, amely a Városligetnél a Hősök terébe torkollik.

a) Húzd alá a ragos főneveket a szövegben!

b) Karikázd be a tulajdonneveket!

 

3.3 A melléknevek felismerésének gyakorlása. A fokozott melléknevek helyesírása


1. Csoportosítsd az alábbi mellékneveket aszerint, hogy melyik érzékszervünkkel különböztetjük meg őket!

illatos,  friss,  lágy,  édes,  hangos,  csendes,  színes,  keserű  bolyhos,

kemény,  szagos,  zajos,  halk,  sima,  szúrós,  bűzös,  selymes

a) Beszéljétek meg, minek lehet a tulajdonsága:

bársonyos,  halk,  fátyolos,  éles,  lágy,  dallamos,  erős,  csengő,  tiszta,  hamis

b) Mit árulnak el ezek a szavak a hangokról?

c) Énekeljetek el egy népdalt lágyan, csengőn, tisztán!


2. Olvasd el a következő szöveget!

A róka az erdőben él, de a tyúkoknak is félelmetes ellensége. Az erdő szakadékos, gyökeres helyein fúrja meg a rókalyukat. Innen indul vadászatra. Húsevő, megeszi az erdők, mezők kártékony állatait.

a) Húzd alá a szövegben a mellékneveket!

b) Milyennek képzeled el a rókalyuk környékét? Milyen melléknevekkel tudod körülírni?

c) Rajzold le elképzelésedet!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


d) Írj a róka lakóhelyéről te is két mondatot!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

e) Milyen tulajdonságai vannak a rókának? Néhányat írj le!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Versenyezzetek!

a) A tanítód által mondott szavak közül csak a mellékneveket írd le! Ha helyesen választottad ki a szavakat, a kezdőbetűk összeolvasásával egy új szót kapsz.

(diktált szavak: fehér, kéz, ceruza, édes, öt, fa, lila, eres, toll, figyel, tanul, lelkiismeretes, magas, egér, könyv, száz, eredményes, tiszta, dob, játszik, epres, sima)

b) A megtalált szót írd le! Alkoss vele egy mondatot! A versenyben az lesz a győztes, aki a szót elsőnek megtalálja.


4. Rajzolj egy képet, amely megfelel az alábbi állításoknak!

Feri magas. Karcsi magasabb. Gábor a legmagasabb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Írd le az ellentétes tulajdonságokat is!

____________________________________________________________________


5. Hasonlítsd össze az ügyes és jóságos szavak fokozott alakját! Írd le!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

a) Az ellentétes jelentésű párjuk fokozott alakjait is keresd meg!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) Jelöld a szavakban a szótőt, karikázd be a toldalékot!6. Mi jellemző arra a könyvre, amit most olvasol?

a) Válassz az alábbi melléknevek közül!

izgalmas,  érdekes,  mulatságos,  unalmas,  vontatott,  remek,  félelmetes,

mozgalmas,  kedves,  vidám,  szomorú,  lehangoló,  komoly,  fordulatos

b) Foglald mondatba a kiválasztott mellékneveket! Írj ajánlást társaidnak a könyv elolvasásához!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 


7. Olvasd el a következő szóláshasonlatokat!

Olyan piros, mint a vér.

Olyan fehér, mint a hó.

Olyan fekete, mint a korom.

Olyan kék a szeme, mint a kökény.

Lassú, mint a csiga.

a) Tömörítsd a hasonlatokat összetett melléknevekké! (Például: Olyan szorgalmas, mint a hangya → hangyaszorgalmú)

b) Bontsd fel az alábbi összetett mellékneveket!

égszínkék,  falfehér,  lágyszívű,  lenhajú,  rozsdabarna

c) Gyűjtsétek össze Hófehérke külső tulajdonságait! Összetett melléknevekkel írjátok le (például: fekete szemű, karcsú derekú, fehér bőrű)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


8. Hasonlítsd össze a képen látható járművek egymáshoz mérhető tulajdonságait! (Például gyorsaság, nagyság)

 

a) Írj olyan tulajdonságokat a járművekről, amelyek különböző mértékben jellemzik őket. Fejezd ki ezt a melléknév megfelelő alakjával! (Például: nagy, nagyobb, legnagyobb)

 

Repülő

Lovaskocsi

Autóbusz

legnagyobb

nagy

nagyobb

 

b) A leírt melléknevek közül válassz ki egyet! Írj a tulajdonságok különböző mértékét kifejező alakjával egy-egy mondatot!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


9. Csoportosítva írd le a táblázatba a következő mellékneveket!

erős,  legfrissebb,  lustább,  erősebb,  ügyesebb,  leglustább,  frissebb,  legerősebb,  friss,  lusta

a)

 

Alapfok

Középfok

Felsőfok

 

 

 

 

b) Jelöld a szótövet a leírt melléknevekben! Írd át színessel a jeleket!
10. Olvasd el a következő mondatokat!

Tavasszal már meleg a levegő. Panni és Vera is derűs, amikor játszani mennek. Néha mégis aggodalmas szemmel nézik az égboltot, mikor esik az eső.

a) Válogasd ki a mellékneveket, és írd le őket!

__________________________________________________________________

b) Írd le a kiválogatott szavak középfokú alakját!

__________________________________________________________________


11. Keresd meg a hibákat a szövegben!

A gyerekek ujjongva és egyre hangosaban kiabáltak. Születésnapjukra jobnál job finomságokat kaptak. A leg szeb az elemes autó volt, amit édesapjuk hozott külföldről.

a) Ha megtaláltad a hibákat, helyesen másold le a mondatokat a füzetedbe!

b) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

c) Mondjátok el egymásnak, mit kértetek a születésnapotokra!


12. Alkoss összefüggő mondatokat a következő szavakkal!

szép       legboldogabb      kellemesebb


13. Magyarázd meg a közmondások jelentését!

A jó barát drágább az aranynál.

Legjobb az egyenes út.

Ki-ki okosabb a más dolgában, mint a magáéban.

a) Emlékezetből írd le a közmondásokat!

b) Húzd alá a fokozott melléknévi alakot! Állapítsd meg, hogy a tulajdonság milyen fokát fejezi ki!

c) Ha van kedvetek, gyűjtsetek olyan szólásokat, közmondásokat, amelyekben fokozott melléknevek vannak! Segít ebben O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című könyve.


14. Egészítsd ki a megfelelő raggal a mellékneveket a mondatokban!

Váratlan_____ az erdő átváltozik napos mezővé.

Vidám______ csicseregnek a madarak.

Egy kis madár az ágra telepszik, és gyönyörű_____ énekel.

a) Írd le a ragos mellékneveket a füzetedbe!

b) Jelöld a szótőt!

c) Színessel karikázd be a ragokat!

 


15. Figyeld meg az alábbi melléknevek helyes kiejtését és írását!

finom,  irigy,  sima,  dicséretes,  új,  csúf,  híg,  hű,  kíváncsi,  szelíd

Diktáljátok le egymásnak a mellékneveket! Közösen ellenőrizzétek a munkátokat!


16. Másold le a következő mondatokat!

A kis erdei falu magas hegyek között bújik meg.

Tiszta, fehér falú házai messziről láthatók.

a) Magyarázd meg a falu és a falú szavak helyesírását!

b) Alkoss te is a két szóval mondatot!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


17. Olvasd el figyelmesen az alábbi szavakat!

élettelen,  szagtalan,  gondtalan,  úttalan,  gondatlan,  végtelen,

elégedetlen,  parttalan,  javítatlan

a) Alkoss mondatokat a gondtalan és a gondatlan melléknevekkel! Melyek a hasonlóságok és a különbségek a két szó között?

b) Foglald mondatba a kiemelt két szót!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


18. Figyeld meg az aláhúzott szavakat a mondatokban!

Az Európában található országok európai területen vannak.

A Budapesten élő embereket budapesti lakosoknak nevezzük.

A Tiszán közlekedő uszályok, csónakok tiszai járművek.

Szófajuk szerint csoportosítsd őket!


19. Többször olvasd el a következő szóhalmazt!

selymes,  pettyes,  könnyű,  illatos,  hosszú,  éles,  gömbölyű,  szelíd,  sima,  figyelmes

a) Írj le emlékezetből annyi szót, ahányra emlékszel!

b) Ellenőrizd a munkádat! Amire nem emlékeztél, másold le!

c) Írd le a selymes, illatos melléknevek fokozott alakjait!
20. Keresd ki az alábbi szavak közül azokat a mellékneveket, amelyek hasonló jelentésűek!

régi,  ó,  rozoga,  savanyú,  ősi,  hibás,  ódon,  vén,  lyukas,  öreg,  agg,  koros,  éltes

a) Másold le a megtalált rokon értelmű mellékneveket!

____________________________________________________________________

b) A leírt melléknevek közül válaszd ki azt, amelyik legjobban illik a hiányos mondatokba!

Egy ___________ apóka gyakran sétálgat a tóparton.

A mesékben szereplő boszorkány mindig __________.

Ez az ember már nagyon ________________.

Most költöztek el a _____________ kunyhóból.


21. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Érdekes könyvet olvastam az állatokról.

Vajon melyik állat a leggyorsabb a világon?

Türelmesebben, figyelmesebben bánjatok a kisebb állatokkal!

a) Írj egy tanácsot az állatok védelmére!

____________________________________________________________________

b) Húzd alá a leírt mondatokban a mellékneveket!


22. Hasonlítsd össze páronként az alábbi mellékneveket! Mondatba foglalva érzékeltesd a jelentésüket!

kerek                        kerekded

vékony                     vékonyka

könnyű                     könnyed

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


23. Figyeld meg az alábbi mondatpárokat!

A kutya könnyen, gyorsan tanuló állat.                            A kutya tanulékony állat.

A száraz avar könnyen, gyorsan meggyullad.                  A száraz avar gyúlékony.

A szivárvány olyan jelenség, amely hamar eltűnik.          A szivárvány tünékeny jelenség.

Alkossatok ti is olyan mondatpárokat, amelyekben a képzők segítségével tömörebben tudjátok gondolataitokat kifejezni!


24. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

Egy búzamező képe, szélben ringó, érő kalászaival a nyár legszebb látványai közé tartozik. A kalászok között nyüzsgő élet folyik. A mező sok állatnak nyújt biztonságos élőhelyet.

a) Ellenőrizd a munkádat! Javíts, ha hibáztál!

b) Húzd alá a szövegben a mellékneveket!

c) Írd le a biztonságos melléknév fokozott alakjait!

____________________________________________________________________

d) A mondatok segítségével rajzold le, milyennek képzeled a tájat!

 

 

 

 

 

 

 


25. Másold le a következő mondatokat!

A tavasz egy varázslatos pillanat. A levegő kitisztul, kibontják első leveleiket a fák és a bokrok. A nap melegétől színes virágok nyílnak. A fehér almavirágok és a rózsaszínű őszibarack virágok édes gyümölcsöket ígérnek.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

a) Húzd alá a szövegben a mellékneveket!

b) Gyűjts rokon értelmű mellékneveket a varázslatos szóhoz!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

3.4 A számnevek felismerésének gyakorlása. A ragos számnevek és a keltezés helyesírása


1. Olvass a csillagokból!

Ahogy az este leszáll, egyre több csillagot látunk az égen. Vajon hány csillag lehet? Háromezer, négyezer – mondhatnánk, ha szabad szemmel számolnánk meg őket. Millió – állapíthatnánk meg, ha távcsővel kémlelnénk az eget. Sok millió– válaszolják a csillagászok, akik óriási távcsövekkel tanulmányozzák a csillagos égboltot.

a) Hány csillag van az égen? Kinek van igaza?

b) Ha felhőtlen az égbolt, és már besötétedett, próbáld meg te is megszámlálni a csillagokat!

c) Gyűjtsd ki a szövegből a számot, mennyiséget kifejező szavakat!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


2. Számokkal a mesékben is gyakran találkozol.

a) Rajzold le, miből van gyakran 7, miből 3 a mesékben!

7

 

 

 

 

 

3


b) Alkoss mindegyik rajzról egy-egy mondatot!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

c) Közösen alkossatok olyan mesét, amelyikben három királyfi, száz tallér, tizenkét fejű sárkány szerepel!
3. A növények neve is rejthet számokat (például: négylevelű lóhere, százszorszép).

a) Rajzold le ezeket a növényeket!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Folytasd te is a gyűjtést!

____________________________________________________________________

c) Helységneveink is tartalmaznak számnevet. Keresd a számneveket a nevekben, és karikázd be!

Hatvan,  Kétegyháza,  Százhalombatta

d) Vizsgálódj a térképen! Keress számnevet rejtő helységneveket! Írj le néhányat!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


4. Keress számneveket a következő szövegben! Húzd alá azokat!

A fiúk a negyedik osztályba járnak. Ők négyen jóban vannak. Zoli a legügyesebb, már öt gólt rúgott a játékban. A tornaversenyen második helyezést ért el. Barátaival együtt ették meg a negyed jutalomtortát.

a) Meséld el, te kikkel szoktál játszani! Használj számneveket!

b) Hányadik vagy a tornasorban? Hányan állnak előtted?
5. Olvasd el az alábbi szavakat! Nevezd meg a szófajukat!

öt szoba          ötödik             4                      9                      hét

ügyes              III.                  harmadik         sok                  néhány

negyed            Zoli                 ötven               ötöd                virágos            kevés

10.                   2                      nyolcvan         huszadik          háromnegyed

 

 

a) Csoportosítsd a számneveket az alábbi táblázatba!

öt

ötödik

ötöd

 

 

 


b) Mely számnevek maradtak ki ebből a csoportosításból? Miért?

c) Alkoss sor- és törtszámneveket a kilenc, tíz és a tizenkettő tőszámnevekből!

d) Melyik tőszámnévből alkottuk a heted, tizenhatod, fél, második számneveket? Milyen számnevek ezek?


6. A következő mondatokban az egy szó számnév vagy névelő?

a) Jelöld sz vagy n betűvel a szó fölött!

Ennek a feladatnak csak egy megoldása van.

Volt egyszer egy ember, szakálla volt kender.

Ereszünk alatt egy fecske rakott fészket.

Egy fecske nem csinál nyarat.

b) Foglald mondatba az egy és a macska szavakat úgy, hogy az egy egyszer számnév, másszor névelő legyen!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
7. Keresd az összetartozó párokat!

egypúpú                           vélemény

egyfejű                            papír zsebkendő

egyhangú                         óriás

egykerekű                        sárkány

egyszemű                         teve

egyrétegű                         taliga

a) Foglalj mondatba három szókapcsolatot! Írd le a mondatokat!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) Készíts hasonló gyűjteményt!

c) Miből mennyi? Alkoss szókapcsolatokat!

öt                    szem                gyufa

egy                  csipet               szőlő

négy                szál                  eper

nyolc               fürt                  só

két                   doboz              virág


8. Egészítsd ki a mondatokat számnévvel úgy, hogy összefüggő mesét kapj!

Végül a ___________dik, a legkisebb királyfi is elindult szerencsét próbálni. Táltos paripájának _____________szor füttyentett. A Feketevárosban megtudta, hogy egy ________fejű sárkány pusztítja a város lakosságát. Amikor a sárkánynak levágta a __________dik fejét is, győzött. Így övé lett a ________ szép királylány. Mind a __________en felültek a táltos paripára, és huss, már otthon is voltak.

a) Írd le a szövegből a számneveket! Jelöld a szótövet, írd át színessel a toldalékot!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) Adj címet a mesének!

____________________________________________________________________
9. Hasonlítsd össze a szavak jelentését és a szóalakot!

sok                       több                     legtöbb

kevés                   kevesebb              legkevesebb

Helyezd el a mondatokba a számneveket!

Az osztályunkba _____________ gyerek jár.

Az alsó tagozaton ennél jóval ____________ gyerek tanul.

Az egész iskola tanulóinak száma a ______________.


10. Tegyél különböző ragokat a tíz, negyven, száz számnevekhez! (ragok: -szor, -szer, -an, -en)

a) Írd le a ragos számneveket! Karikázd be a ragokat!

____________________________________________________________________

b) Foglald mondatba a ragos számneveket! Próbálj összefüggő mondatokat alkotni!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


11. Keresd a három számnév különböző alakjait a mondatokban!

Háromszor egy, az három.

Tegyél ki három korongot, háromszor!

Hárman számlálják meg a korongokat.

a) Írd le a megtalált számneveket! A toldalékot karikázd be!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

b) Írj két számnévből és ragos főnévből álló szókapcsolatot! Alkoss két számnévből, melléknévből és főnévből álló szókapcsolatot is!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
12. Mi a különbség az egyel és az eggyel szavak jelentése között?

a) Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szóval!

A kertész ritkítja a répát, __________.

___________ több sort vetett, mint az elmúlt évben.

b) Figyeld meg, hogyan ejted, és hogyan írod a következő szavakat!

egy             egyet          egyik          együtt

c) Foglald mondatba a szavakat!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


13. Írd le a születésed pontos dátumát háromféleképpen!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


14. Fedezd fel a szabályt! Folytasd a sort!

január 1-jén, február 2-án, március 3-án, április 4-én, _______________________

__________________________________________________________________


15. Írj le egy nevezetes dátumot, amire szívesen emlékszel! Mi történt azon a napon?

____________________________________________________________________


16. Keresd a hibát! Írd le helyesen a számneveket a füzetedbe!

húszan,  huszból,  öccör,  eggyet,  kető,  kéccer,  tísszer,  tízedik,  nétyszer


17. Tollbamondás után írj!

Volt egyszer egy öreg favágó. Annak volt három lánya: Kata, Borcsa, Marcsa. Igen lusta lányok voltak. Naphosszat csak üldögéltek a kemence mellett. Amikor apjuk az erdőbe küldte őket szamócát gyűjteni, eltévedtek. Több órát bolyongtak.

a) Adj címet a meserészletnek!

____________________________________________________________________

b) Írd le a szövegből a számneveket!

____________________________________________________________________

c) Folytasd a mesét a füzetedbe az elképzelésed alapján!


18. Gyűjts olyan eseteket, amikor a számok jelölésére római számokat használunk! Néhányat írj le a füzetedbe!


19. Keresd meg a hibát! Írd le helyesen a mondatokat!

A IV osztályba járok.

Tantermünk a II emeleten van.

A helyesírási versenyben 5 lettem.

A várostól az öt településen van a miénk.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


20. Írd ki a határozatlan számneveket az alábbi közmondásokból!

Kevés neki a magáé.

Sok lúd disznót győz.

Ami egynek sok, másnak kevés lehet.

Sok beszédnek sok az alja.

Száz szónak is egy a vége.

a) Keressetek olyan helyzeteket, amelyekre mondhatjuk a közmondásokat!

b) Írjatok egy rövid történetet, amelyiknek az egyik közmondás a csattanója!


21. Keltezés

a) Írd le a mai dátumot!

______________________________________________________________________

b) Melyik a jó megoldás? Válaszd ki és írd le!

2009 szeptember 12-én                                       május elsején

2009. szept. 12-dikén                                         május 1-én

2009. szeptember 12-én                                      május 1-jén

2009. szept. 12.-én                                             V. 1-jén

2009. IX. 12.                                                      máj. 1.-jén

2009. 09. 12.

___________________________________      ___________________________________


22. Fogalmazz meghívót a születésnapi zsúrodra, és színessel húzd alá benne a számneveket!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


23. Képezz sorszámneveket az alábbi tőszámnevekből!

egy     kettő     tizenegy     tizenkettő     negyvenegy

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


24. Tollbamondás után írd le a mondatokat!

(A Göncölszekér hét csillagból áll.

Elődeink sok csillagképet állatokról neveztek el.

Néhány csillagképet minden évszakban láthatunk hazánk égboltján.)

Ellenőrizd a munkádat! Húzd alá a számneveket!


25. Figyeld meg az alábbi mondatokban a számnevek jelentését és helyesírását!

Kevés húszemeletes ház van a fővárosban.

A mi környékünkön húsz emeletes ház és sok földszintes ház épült.

A barátaim egy húszlakásos társasházban laknak.

Egy új házban húsz lakásba beköltöztek a lakók.

a) Másold le a mondatokat!

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


b) Írj te is hasonló mondatpárokat!

 

Neved, osztályod:

Neved, osztályod:

SZÓFAJTANI ISMERETEK I.

A

SZÓFAJTANI ISMERETEK I.

B

Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!

Mondj egy-egy példát az alábbi szófajokra!

jöhettetek volna

főnév

 

 

az (asztalon)

melléknév

 

 

azon (az asztalon)

számnév

 

ki?

névmás

 

 

látott (film)

főnévi igenév

 

Mondj egy-egy példát az alábbi szófajokra!

Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!

főnév

 

nézhettétek volna

melléknév

 

 

a (hátizsákban)

számnév

 

 

ezen (a térképen)

névmás

 

mekkora?

főnévi igenév

 

 

megoldott (feladat)

ÉRTÉKELÉS:

9-10 :-)

7-8 NÉZZ UTÁNA!

4-6 ALAPOSAN JÁRJ UTÁNA!

0-3 L TANULD ÚJRA- ERRE NEM ALAPOZHATUNK.

ÉRTÉKELÉS:

9-10 :-)

7-8 NÉZZ UTÁNA!

4-6 ALAPOSAN JÁRJ UTÁNA!

0-3 L TANULD ÚJRA- ERRE NEM ALAPOZHATUNK.

Keltezés:

Keltezés:

Szülő aláírása:

Szülő aláírása:

 

Neved, osztályod:

Neved, osztályod:

SZÓFAJTANI ISMERETEK II.

A

SZÓFAJTANI ISMERETEK II.

B

Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!

Mondj egy-egy példát az alábbi szófajokra!

futva

időhatározószó

 

írom

birtokos névmás

 

írnom

általános névmás

 

hatod

kötőszó

 

mögött

segédige

 

Mondj egy-egy példát az alábbi szófajokra!

Állapítsd meg az alábbi szavak szófaját!

időhatározószó

 

(látva) látván

birtokos névmás

 

hozom

általános névmás

 

hoznom

kötőszó

 

tized

segédige

 

helyett

ÉRTÉKELÉS:

9-10 :-)

7-8 NÉZZ UTÁNA!

4-6 ALAPOSAN JÁRJ UTÁNA!

0-3 L TANULD ÚJRA- ERRE NEM ALAPOZHATUNK.

ÉRTÉKELÉS:

9-10 :-)

7-8 NÉZZ UTÁNA!

4-6 ALAPOSAN JÁRJ UTÁNA!

0-3 L TANULD ÚJRA- ERRE NEM ALAPOZHATUNK.

Keltezés:

Keltezés:

Szülő aláírása:

Szülő aláírása:

A jelen idejű igeragozás

Alanyi igeragozás

Mély hagrendűek (a,á,o,ó,u,ú) Magas hangrendűek (e,é,i,í) Magas hangrendűek (ö,ő,ü,ű)
Egyes szám én tanulok beszélek ülök
te tanulsz beszélsz ülsz
ő tanul beszél ül
ön
maga
Többes szám mi tanulunk beszélünk ülünk
ti tanultok beszéltek ültök
ők tanulnak beszélnek ülnek
önök
maguk
 • A fenti táblázatban a zárójelben lévő magánhanzók csak referenciaként szolgálnak, valójában a szórend megállapításához az illeszkedés szabályait kell alapul venni.
 • A magánhangzóra végződő igék a magánhangzóval kezdődő igeraghoz -v kötőszóval kapcsolódnak. A maganhangzó megrövidül:
  lő - lövök, lövünk
 • Az s, sz, zs hangra végződő szavak egyes szám második személyben -ol, -el , -öl ragot kapnak.
  olvas - olvasol, néz - nézel

Tárgyas igeragozás

Mély hagrendűek (a,á,o,ó,u,ú) Magas hangrendűek (e,é,i,í) Magas hangrendűek (ö,ő,ü,ű)
Egyes szám én várom szeretem köszönöm
te várod szereted köszönöd
ő várja szereti köszöni
ön
maga
Többes szám mi várjuk szeretjük köszönjük
ti várjátok szeretitek köszönitek
ők várják szeretik köszönik
önök
maguk
 • A fenti táblázatban a zárójelben lévő magánhanzók csak referenciaként szolgálnak, valójában a szórend megállapításához az illeszkedés szabályait kell alapul venni.
 • Ha az ige s, sz, z hangokra végződik, akkor az azt követő -j hasonul - -s, -sz, -z hanggá válik:
  olvas - olvassa, néz - nézzük
 • Ha a tárgy határozatlan, akkor alanyi ragozást használunk.
  A villamost várom. - Egy villamost várok.
  Őt szeretem. - Egy nőt szeretek.
 • Ha a tárgy első vagy második személyben van, akkor alanyi ragozást használunk.
  Szereted őt? - Szeretsz engem?
  Szeret engem? - Szereti őket?
 • Ha az alany egyes számban van és a tárgy második személy, akkor az ige egyes számban -lak, -lek ragot, többes számban pedig -unk, -ünk ragot kap.
  utállak, szeretlek utálunk, szeretünk

Az ikes igék ragozása

Mély hagrendűek (a,á,o,ó,u,ú) Magas hangrendűek (e,é,i,í) Magas hangrendűek (ö,ő,ü,ű)
Egyes szám én dolgozom eszem időzöm
te dolgozol eszel időzöl
ő dolgozik eszik időzik
ön
maga
Többes szám mi dolgozunk eszünk időzünk
ti dolgoztok esztek időztök
ők dolgoznak esznek időznek
önök
maguk
 • A fenti táblázatban a zárójelben lévő magánhanzók csak referenciaként szolgálnak, valójában a szórend megállapításához az illeszkedés szabályait kell alapul venni.
 • Az s, sz, zs hangra végződő szavak egyes szám második személyben -ol, -el , -öl ragot kapnak. Miden más esetben -sz ragot kapnak.
  dolgozol - laksz

 

Asztali nézet